[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] TrafikstatusHej listan!

DFRI driver ett antal Tor-exit-relän. Här en kort sammanställning av hur
mycket trafik vi reläar och vilka vägar den tar.

Ögonblicksbild total trafik, per sajt, enligt våra mätningar:
350 sto0
30 sto2
110 sto3
----
490 Mbps

Fördelat på (in/ut Mbps):
160/135 Transit1
50/150 Transit2 sto0
75/65 Transit2 sto3
133/42 Transit3
1,5/2,2 solix 1500
2,1/16 solix 4470
0,95/43 sthix
12/16 netnod stha 1500
36/18 netnod stha 4470
-----
471/488 Mbps

Not: netnod sthb är tillfälligt nere sedan i fredags, planerat uppe igen
på måndag.

Kan jämföras med atlas [0] som säger att
våra exitrelän tillhandahåller ca 85 MB/s (~680 Mbps).


Målet är att komma upp i minst 1 Gbps (128 MB/s) under året. Vi har
pengarna och kapaciteten i nät- och datorutrustning men vi får inte så
mycket trafik som vi annonserar tillgång till. Frågan är vad det beror
på.

En teori är att Tor-nätets mätpunkter, bandwidth authorities, mäter
"fel" så att vi uppmäts att vara sämre än vad vi egentligen är. En annan
att vår "familj" av relän redan har så pass mycket trafik (enligt
compass har vi ca 1.7% "exit probability" [1]).

Fler spekulationer?


[0] https://atlas.torproject.org/#search/dfri 
[1] https://compass.torproject.org/?family=&ases=AS198093&exits=all_relays&top=-1#?exit_filter=all_relays&links&sort=cw&sort_reverse&country=&ases=AS198093&top=-1&exits_only

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan