[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Trafikstatus2015-08-10 15:44 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> följande:

> En teori är att Tor-nätets mätpunkter, bandwidth authorities, mäter
> "fel" så att vi uppmäts att vara sämre än vad vi egentligen är. En annan
> att vår "familj" av relän redan har så pass mycket trafik (enligt
> compass har vi ca 1.7% "exit probability" [1]).
> 
> Fler spekulationer?

Det kanske inte finns tillräckligt stor efterfrågan? Om Tor-nätverket
erbjuder mer kapacitet än vad som efterfrågas av klienterna så blir det
ju svårt att öka trafiken.

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan