[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nästa Styrelsemöte 31 Aug 18:00Hej DFRI,

Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 31 augusti klockan
18:00-19:00.
Preliminärt så hålls mötet per IRC på #dfri_se (irc.oftc.net)

Agendan kommer utöver normal mötesformalia att innehålla
- Ekonomiskt läge
- Avrapportering från aktiva arbetsgrupper
- Bordlagda ärenden, 'Långsiktiga mål' samt 'Cryptoparty'
Kontakta mig eller dfri@xxxxxxx för att lägga till ärenden på agendan.

Ha en bra helg,
Emil

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan