[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] TrafikstatusHej Elof!

Dom annonserar mer än vad dom får.
Loggarna ger tyvärr inga ledtrådar.


Elof Ofel <elofu17@xxxxxxxxxxx> wrote
Tue, 11 Aug 2015 20:04:01 +0200:

| Hur ser konfigurationen ut? Dvs hur mycket säger noderna att de kan hantera?
| 
| Exempel:
| Min Raspberry-Pi har jag satt till:
| RelayBandwidthRate 1500 KB
| RelayBandwidthBurst 1600 KB
| 
| Detta gäller iofs ett relä, inte exit-nod, men jag antar att liknande
| konfigurationsrader finns för exit-noder.
| 
| 
| Tips: Kolla även i loggen på exit-noden själv. Tor loggar ofta bra
| information om problem. Kanske kan loggen avslöja om någonting aktivt
| förhindrar att noden får mer trafik.
| (Exempelvis klagade min loggfil på interna prestandaproblem om jag
| konfigurerade *för* hög bandbredd genom den, mer än vad en klen
| Raspberry-Pi klarar av.)
| 
| /Elof
| 
| 
| > Subject: Re: [DFRI-listan] Trafikstatus
| > From: peter@xxxxxxxxxxx
| > Date: Tue, 11 Aug 2015 09:30:05 +0200
| > CC: listan@xxxxxxxxxxxxx
| > To: linus@xxxxxxxxxxx
| > 
| > 2015-08-10 15:44 skrev Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> följande:
| > 
| > > En teori är att Tor-nätets mätpunkter, bandwidth authorities, mäter
| > > "fel" så att vi uppmäts att vara sämre än vad vi egentligen är. En annan
| > > att vår "familj" av relän redan har så pass mycket trafik (enligt
| > > compass har vi ca 1.7% "exit probability" [1]).
| > > 
| > > Fler spekulationer?
| > 
| > Det kanske inte finns tillräckligt stor efterfrågan? Om Tor-nätverket
| > erbjuder mer kapacitet än vad som efterfrågas av klienterna så blir det
| > ju svårt att öka trafiken.
| > 
| > Peter.
| > -- 
| > DFRI-listan är öppen för alla.
| > Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
| > Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan> 
|  		 	   		  

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan