[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: SV: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Ny lag i UK förbjuder stark krypteringHej,

Tack, bra idé. Något för DFRI att bita i! :D  Kanske man kan gå via EDRI?

Själv försöker jag bara förstå, det brukar ju dyka upp frågor från journalister när sådana här saker kommer upp.

/amel


> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Erik Josefsson [mailto:erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx]
> Skickat: den 4 november 2015 14:20
> Till: Anne-Marie Eklund-Löwinder; Andreas Jonsson; listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: Re: SV: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Ny lag i UK förbjuder stark
> kryptering
> 
> * PGP Signed by an unverified key: 2015-11-04 at 14:19:57
> 
> Aha... fattar! :-)
> 
> Man skulle ju kunna jobba på att Sverige får ihop ett jäng medlemsstater som
> ber Rådet att ta UK i örat med TEU artikel 7:
> 
> Artikel 7
> 1. Rådet får på motiverat förslag från en tredjedel av medlemsstaterna [...]
> slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter
> värden som anges i artikel 2.
> 
> Artikel 2
> Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet,
> demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna,
> inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.
> 
> http://eur-lex.europa.eu/legal-
> content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT
> 
> 
> Artikel 7 och Ungern brukar komma upp när Orban propagerar för dödsstraff.
> 
> I vilket fall, jag tror inte att det skadar att formulera sig i formatet "motiverat
> förslag" enligt ovan. Det gäller att visa att det föreligger en risk (typ
> "sluttande plan") och att risken är klar (det skarpa förslaget).
> 
> mvh
> 
> //Erik
> 
> 
> On 04/11/15 13:51, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> > Nej, jag far snarare efter det som star om Apple i artikeln, en strategi som
> de rimligtvis måste ändra om lagen går igenom:
> >
> > On its website, Apple promotes the fact that it has, for example, “no way
> to decrypt iMessage and FaceTime data when it’s in transit between
> devices”.
> > It adds: “So unlike other companies’ messaging services, Apple doesn’t
> scan your communications, and we wouldn’t be able to comply with a
> wiretap order even if we wanted to.”
> >
> > /amel
> >
> >
> >> -----Ursprungligt meddelande-----
> >> Från: Erik Josefsson [mailto:erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx]
> >> Skickat: den 4 november 2015 13:41
> >> Till: Anne-Marie Eklund-Löwinder; Andreas Jonsson;
> >> listan@xxxxxxxxxxxxx
> >> Ämne: Re: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Ny lag i UK förbjuder stark
> >> kryptering
> >>
> >> > Old Signed by an unverified key: 2015-11-04 at 13:41:05
> >>
> >> Konstig fråga.
> >>
> >> Jag tror inte riktigt stora infrastrukturleverantörer (eller vad man
> >> ska kalla
> >> dom) har nåt som helst intresse annat än att följa lagen.
> >>
> >> Far du efter en (akut aktuell?) parallell till att vissa företag
> >> väljer att inte datalagra?
> >>
> >> //Erik
> >>
> >> On 04/11/15 13:30, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> >>> OK. Tack! Lurigt. Så kommer Apple att ha något annat val än att
> >>> efterleva
> >> lagen om den skulle beslutas, om de vill ha verksamhet i UK?
> >>>
> >>> /amel
> >>>
> >>>
> >>>> -----Ursprungligt meddelande-----
> >>>> Från: Andreas Jonsson [mailto:andreas@xxxxxxxxx]
> >>>> Skickat: den 4 november 2015 13:28
> >>>> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> >>>> Ämne: Re: [DFRI-listan] Ny lag i UK förbjuder stark kryptering
> >>>>
> >>>>
> >>>> On 2015-11-04 13:01, Anne-Marie Eklund-Löwinder wrote:
> >>>>> http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-
> >>>> uk/11970391/In
> >>>>> ternet-firms-to-be-banned-from-offering-out-of-reach-
> >> communications-
> >>>> un
> >>>>> der-new-laws.html
> >>>>>
> >>>>>  Measures in the Investigatory Powers Bill will place in law a
> >>>>> requirement on tech firms and service providers to be able to
> >>>>> provide unencrypted communications to the police or spy agencies
> >>>>> if requested through a warrant.
> >>>>>
> >>>>> Handlar det om utlämning av nycklar, key escrow eller svagare
> krypton?
> >>>>> När får vi se en liknande lag i Sverige.... :/
> >>>>>
> >>>>> /amel
> >>>>>
> >>>>>
> >>>> Så som jag förstår så handlar det om end-to-end-crypto. Dvs de är i
> >>>> detta fall inte ute efter tex TLS (där man kan gå hem till servern
> >>>> och be dem lämna över plaintexten på andra sidan tunneln), utan
> >>>> snarare appar av typen whats app, signal och imessage.
> >>>>
> >>>> Generellt fungerar de på ungefär samma sätt;
> >>>>
> >>>> device A genererar nycklar på device device A publicerar pubkey i
> >>>> ett directory device b hämtar pub ur directoryt och krypterar innan
> >>>> de skickar till A.
> >>>>
> >>>> vissa har även Trust-on-first-use medan andra helt döljer
> >>>> trust-delen för usern. Svagheten i systemet är att directoryt kan
> >>>> stoppa in vilka nycklar som helst, särskillt i en
> >>>> multi-device-modell
> >>>>
> >>>> Dvs: jag äger device a, c och d och alla ska ta emot meddelanden.
> >>>> Inget hindrar tex apple från att lägga till nycken "e" utan min
> >>>> vetskap. Det är dock ett helt annat område av juridik om jag
> >>>> förstår det rätt (dvs, tvinga företag x att manpulera directory).
> >>>>
> >>>> Hjälper ju inte heller mot tidigare krypterade meddelanden :)
> >>>>
> >>>> /a
> >>>>
> >>>> --
> >>>> DFRI-listan är öppen för alla.
> >>>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> >>>> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> >>>> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
> >>>
> >>
> >> * Erik Josefsson (ehj) <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>
> >> * 0xB240C11D:0x0320F4A4 - Unverified(L)
> 
> * Erik Josefsson (ehj) <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>
> * 0xB240C11D:0x0320F4A4 - Unverified(L)

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature