[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SV: [DFRI-listan] Ny lag i UK förbjuder stark kryptering2015-11-04 13:25 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx> följande:

> Men idag säger ju bland annat Apple att man inte KAN lämna ut
> informationen även om man skulle kunna. Så tror du att de kommer att
> vara beredda att efterleva lagen?

En tilltalande tanke vore om Apple stod upp för sina principer. Hur stort
skulle stödet vara för Cameron och hans lag om den innebar att man inte
längre kunde köpa sig en iPhone i Storbritannien? Skulle folk reagera?

Peter.
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan