[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Spam-markerat av gmail (Re: [DFRI-listan] Tips från 32c3)mån 2015-12-28 klockan 22:10 +0100 skrev Linus Nordberg:
> Andreas Olsson <andreas@xxxxxxxxxx> wrote
> Skickar man mail till mailinglistor är det rätt vågat att via DMARC
> > signalera p=quarantine.
> 
> Gör tassmjau.com det?
> 
> Det enda jag ser för tassmjau.com är "v=spf1 mx -all" (vilket väl är
> konstigt då Martin verkar sända mejl från box.tassmjau.com
> [188.166.116.95]?)

  $ dig +short _dmarc.tassmjau.com TXT
  "v=DMARC1\; p=quarantine"
  $

> Möjligtvis att man skulle kunna diskutera hurtillvida DFRI vill
> ställa om sin mailman att sluta lägga till sidfoten. Ett annat
> (snäppet grövre) alternativ är att skriva om avsändaradressen, och på
> så vis istället låta @lists.dfri.se ansvarar för mailen.
> 
> Hur påverkar sidfoten detta?

Sidfoten förändrar mailets kropp, varpå DKIM-signaturer blir ogiltig.

I ett DMARC-kontext behöver SPF:en matcha mot mailets From:, vilket
inte tenderar att bli fallet när mailet kommer in via mailinglistans
SMTP-server.

Sålunda finns varesig en godkänd DKIM eller en godkänd SPF, varpå man
har ett DMARC-misslyckande, varpå p=quarantine blir aktuellt.

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part