[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] ISOC-SE - uppföljning "Vilket internet kommer vi att få"Hej listan!

Evenemangstips:
https://www.eventbrite.com/e/isoc-se-uppfoljning-vilket-internet-kommer-vi-att-fa-efter-internetdagarna-24-november-tickets-20418588548?aff=utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=new_event_email&utm_term=eventurl_text

Tisdag om en vecka, den 12:e januari, från 17:30 i Sunet:s lokaler på
Tulegatan 11 i Stockholm.

Ämnen för dagen:
- Internets styrning och rättslig reglering
- Molntjänster – en kritisk granskning
- A Swedish Agenda for the future internet

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan