[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Nästa styrelsemöte sker 27 januari på Tekniska! Välkomna!Hej!

Nästa styrelsemöte sker på Tekniska Museet. Jag möter upp er i entrén klockan 17.30.

Anmäl dig per mejl på dfri@xxxxxxx om du vill delta.

Agendan läggs upp inom kort i inlägget här - https://www.dfri.se/styrelsemote-27-januari/

Allt gott!

//Linda, via Styrelsen DFRI


Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail