[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Department of Commerce: Privacy Shield "does not exist"Hej listan!

EPIC begärde i förra veckan ut dokument [0] från US och EU som skulle
visa att "Privacy Shield" [1][2], en påstådd ersättare för "Safe
Harbour", faktiskt existerar. Nu visar det sig [3] att några sådana
dokument inte existerar. Det var bara en bluff.

EDRi beskrev det hela [4] redan dagen efter att avtalet annonserades.

[0] https://epic.org/2016/02/epic-seeks-release-of-privacy-.html
[1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm
[2] https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/02/statement-us-secretary-commerce-penny-pritzker-eu-us-privacy-shield
[3] https://epic.org/2016/02/department-of-commerce-privacy.html
[4] https://edri.org/privacyshield-unspinning-the-spin/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan