[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Department of Commerce: Privacy Shield "does not exist"http://www.theregister.co.uk/2016/02/10/surreal_world_of_the_ttip/

/amel

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 11 februari 2016 08:45
> Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [DFRI-listan] Department of Commerce: Privacy Shield "does not
> exist"
> 
> Hej listan!
> 
> EPIC begärde i förra veckan ut dokument [0] från US och EU som skulle visa
> att "Privacy Shield" [1][2], en påstådd ersättare för "Safe Harbour", faktiskt
> existerar. Nu visar det sig [3] att några sådana dokument inte existerar. Det
> var bara en bluff.
> 
> EDRi beskrev det hela [4] redan dagen efter att avtalet annonserades.
> 
> [0] https://epic.org/2016/02/epic-seeks-release-of-privacy-.html
> [1] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm
> [2] https://www.commerce.gov/news/press-releases/2016/02/statement-
> us-secretary-commerce-penny-pritzker-eu-us-privacy-shield
> [3] https://epic.org/2016/02/department-of-commerce-privacy.html
> [4] https://edri.org/privacyshield-unspinning-the-spin/
> 
> --
> DFRI-listan är öppen för alla.
> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature