[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] DFRI svarar om spelutredningenHej listan!

DFRI har skickat in ett svar till utredaren för Fi 2015:11, dvs Utredningen om omreglering av spelmarknaden. Anledningen till att DFRI kommer med en skrivelse om detta är att utredaren också fick uppdraget att utreda eventuell internet-blockering av spelföretag som inte har licens för den svenska marknaden. Internet-blockering av tjänster är i korta drag ett dåligt förslag.

Läs skrivelsen i sin helhet i PDF:en här: https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2016/02/dfri-illegal_spelverksamhet_m_dataskydd.pdf

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail