[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Inbjudan - Engaging PrivacyHej!

Initiativet Engaging Privacy bjuder in till halvdagskonferens den 30 maj. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. 

Vi vill att företag ska kunna använda data för att bygga bättre tjänster, bättre produkter och skapa bättre kundrelationer. Samtidigt finns en stor misstro bland befolkningen kring ökad datainsamling. För att kunna ha en fortsatt hög innovationsgrad krävs att näringslivet hittar sätt att överbrygga tillitsgapet. Vilka begränsningar finns för att göra detta idag? Vilka steg har branschen tagit? Hur ser vägen framåt ut? 

Datum: 30 maj 
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista

Engaging Privacy är ett initiativ för företag som vill vara mer proaktiva i frågor om integritet och datadriven innovation. Vi tror att det finns förutsättningar för ICT-industrin i Sverige att ta en ledande position med tillitshöjande tjänster och hög innovationskraft genom att bättre förstå hur man kan kommunicera med sina kunder, hur man kan ta ökat ansvar för datan inom företagen och hur man kan utveckla bättre tekniker för starkare integritetsskydd. 

Engaging Privacy administreras av SICS Swedish ICT och drivs tillsammans med Microsoft, Samsung och IIS. 

Mer information finns på: http://engagingprivacy.se

Anmälan görs på:
https://docs.google.com/forms/d/1DCy08kfFN6Vndx19SE5kSfLilm4lm4T4aha6yCLf31s/viewform?c=0&w=1

Med vänlig hälsning,

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS
Telefon: 08-452 35 17 | Mobil: 0734 31 53 10 https://www.iis.se
-
Anne-Marie Eklund Löwinder
Chief Information Security Officer, IIS
Direct: +46 8 452 35 17 | Mobile: +46 734 31 53 10 https://www.iis.se/en/


Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature