[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] GrowSmarter, hur samlar dom in data?Hej!

GrowSmarter är enligt [1] "ett EU-projekt som Stockholms stad leder och
deltar i med 12 smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet – för en
hållbart växande stad."

Jag undrar om det är någon här som känner till vilken teknik som
används. Det ligger nära till hands att misstänka wifi-tracking [2].

Nästa fråga är hur insamlat data behandlas och lagras, vem som har
tillgång till det, när och ur det raderas. Men först vore det intressant
att förstå vilken typ av data det är frågan om.

[1] https://växer.stockholm/tema/hallbara-och-smarta-losningar/growsmarter/
[2] https://www.dfri.se/wifi-tracking/

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan