[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] GrowSmarter, hur samlar dom in data?On Wed, 12 Sep 2018, Linus Nordberg wrote:

Hej!

GrowSmarter är enligt [1] "ett EU-projekt som Stockholms stad leder och
deltar i med 12 smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet – för en
hållbart växande stad."

Jag undrar om det är någon här som känner till vilken teknik som
används. Det ligger nära till hands att misstänka wifi-tracking [2].

Nästa fråga är hur insamlat data behandlas och lagras, vem som har
tillgång till det, när och ur det raderas. Men först vore det intressant
att förstå vilken typ av data det är frågan om.

[1] https://växer.stockholm/tema/hallbara-och-smarta-losningar/growsmarter/
[2] https://www.dfri.se/wifi-tracking/

Jag fick svar av en av de som ansvarar för detta hos Stockholms Stad:

"Området där datainsamling sker är skyltat tydligt. Vi har noga
undersökt och valt sådana lösningar som anonymiserar data. Vi har valt
lösningar som används för detta ändamål i Sverige och som är granskade
av datainspektionen. Gällande fordonsmätningarna sker analysen redan i
sensorn och det är en envägskrypterad nummerserie som skickas från
sensorn vidare till data-analyserna. Denna lösning levereras av ett
svenskt företag som heter Facility Labs. Fotgängar och
cykelmätningarna sker med wifinoder. När en mobiltelefon passerar en
nod så söker den efter wifi. Wifin tar upp signalen och en
mac-adress. Sensorn hashar mac-adressen, och den anonymiserade hashen
skickas vidare till analys. Det är ett svenskt företag som heter Need
insight som levererar lösningen.

Så i båda fallen sker anonymiseringen redan i själva sensorn och all
data lagring och analys sker med anonymiserad data."

Dessvärre så är hashning av såpass simpelt data är inget som motsvarar
någonting som liknande anonymisering.

--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan