[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Öppet styrelesemöte ons 19/9 18:30Hej!

Nästa styrelsemöte hålls om vecka, ons den 19:e september kl 18:30 i
centrala Stockholm.

DFRI:s styrelsemöten är öppna för medlemmar. Anmäl dig på dfri@xxxxxxx
om du vill vara med på mötet.

Välkomna!

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan