[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] GrowSmarter, hur samlar dom in data?I sammanhanget kanske det även kan vara intressant att kolla på satsning
på smart belysning i Stockholms stad.

Vet inte så mycket mer än att gatlyktor förses med diverse sensorer. I
sin grundform handlar det om att belysning ska kunna "följa"
gångtrafikanter/cyklister, för att spara energi. Tänt där någon är och
lite framför och bakom, övrigt släckt. Men i den senaste varianten jag
hörde om pratas det om diverse sensorer: kameror, ljud...

Har haft på listan att kolla upp detta, men inte kommit till skott.
kanske dags.

Sus AnderssonLinus Nordberg skrev 2018-09-12 13:03:
> Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
> Wed, 12 Sep 2018 11:03:39 +0200:
> 
>> Jag undrar om det är någon här som känner till vilken teknik som
>> används. Det ligger nära till hands att misstänka wifi-tracking [2].
> 
> Fick tips privat (tack!) om mer info om insamlande och hantering av
> data:
> 
>   https://växer.stockholm/tema/hallbara-och-smarta-losningar/growsmarter/datainsamling-mater-passerande
> 
> Det är alltså dels avläsning av registreringsskyltar på bilar och dels
> wifi-tracking. Hänvisningen till Västerås stad och att DI gett
> klartecken tycker jag tyder på IOPS.
> 
> Skall se om jag kan hitta DI:s granskning, att basera uppföljande frågor
> på. Att data krypteras betyder t.ex. inte automatiskt att den
> anonymiseras.
> 

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan