[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] GrowSmarter, hur samlar dom in data?Linus Nordberg <linus@xxxxxxxxxxx> wrote
Wed, 12 Sep 2018 11:03:39 +0200:

> Jag undrar om det är någon här som känner till vilken teknik som
> används. Det ligger nära till hands att misstänka wifi-tracking [2].

Fick tips privat (tack!) om mer info om insamlande och hantering av
data:

  https://växer.stockholm/tema/hallbara-och-smarta-losningar/growsmarter/datainsamling-mater-passerande

Det är alltså dels avläsning av registreringsskyltar på bilar och dels
wifi-tracking. Hänvisningen till Västerås stad och att DI gett
klartecken tycker jag tyder på IOPS.

Skall se om jag kan hitta DI:s granskning, att basera uppföljande frågor
på. Att data krypteras betyder t.ex. inte automatiskt att den
anonymiseras.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan