[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Zoom och distansarbeteJitsi meet är trevligt. Jag säg https://praatbox.be som någon i .be slängt
upp för folk att använda. Finns det behov av något sådant i .se? Enkel att
använda, kräver bara webbläsare, ett fritt alternativ... Inte minst för ev
grupper som av olika anledningar inte har tillgång till annat.

Vore det intressant att prova att köra en instans? Om DFRI kan köra en VM så
kan jag admina den. Jag tänker mig genererade uttalbara rumsnamn. Jag har
tom ett käckt domännamn på lut. (Jag tror det kan vara en fördel, vi länkar
förstås till DFRI på lämligt vis).

--
Daniel
lublin.se

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan