[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Zoom och distansarbeteDaniel Lublin <daniel@xxxxxxxxx> wrote
Mon, 23 Mar 2020 02:15:42 +0100:

> Vore det intressant att prova att köra en instans? Om DFRI kan köra en VM så
> kan jag admina den. Jag tänker mig genererade uttalbara rumsnamn. Jag har

Jag tycker att DFRI ska sätta upp en Jitsi-instans för utvärdering åtminstone.

Vi kan sätta upp en Debian. Antal vCPU, mängd RAM, hur mycket disk?

Har du en Ansible-roll som vi kan använda för installation och konfiguration?

Kan vi hitta en admin till? Vi brukar vilja ha två innan vi släpper på
riktiga användare, för uthållighetens skull.


> tom ett käckt domännamn på lut. (Jag tror det kan vara en fördel, vi länkar
> förstås till DFRI på lämligt vis).

jitsi.dfri.se duger för mig.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan