[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Zoom och distansarbeteDen ons 13 maj 2020 kl 13:44 skrev Anne-Marie Eklund-Löwinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
I floran av kommunikationsappar kom jag över den här. Är det framtiden?
https://matrix.org/

Franska staten beslutade 2018 att satsa på Matrix för en omfattande kommunikationslösning i offentlig sektor. [1] Jag tror de gjorde en fork av klienten Riot.im. Det var även en pilot för att använda Matrix i Nederländernas universitetsväsende (oklart om den fortsatte sen) [2].

Mvh, Peter 

[1]: https://matrix.org/blog/2018/04/26/matrix-and-riot-confirmed-as-the-basis-for-frances-secure-instant-messenger-app
[2]: https://vector.im/#products-services