[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Opinionsbildning för integritetHej!

On Sun, Dec 6, 2020 at 11:46 AM Mattias Axell <mattias@xxxxxxx> wrote:
> Vad kul, väckte tankar för mig också. Tackar också alla och gör gärna om
> det snart om du har intresse. Kanske i något av formaten vi diskuterade,
> just apropå opinionsbildning?
>
Jag deltar gärna i ett sånt samtal nån gång. Hade inte tid när ni hade
första konversationen i November.

> Det är en jättebra fråga. Tror det är svårt att sia om vart pengarna gör
> mest nytta och om det kommer göra nytta om 10 år delvis p.g.a.
> omsättning av medlemmar och personal beroende på organisation. Men de
> som gör något kring det är väl:
> - Piratpartiet
> - Internetstiftelsen
> - Dataskydd.net
> - 5:e juli stiftelsen
> - Bahnhof
> - Sveriges konsumenter
> - MyData Sverige
> - DFRI
>
+ Mullvad :)

> Oavsett om de ovan har pengar eller inte görs det för lite apropå
> utvecklingen i frågorna. Det tror jag beror på brist på volontärer och
> personal som vill och kan driva frågan, oavsett monetärt intresse eller
> ej. Och det finns helt klart fördelar och nackdelar med alla som också
> påverkar deras produktion av opinionsbildning och deras trovärdighet.
>
Finns det något som alla organisationer ovan kan enas om och jobba
tillsammans för att få igenom? Isåfall kanske det är ett bra ställe
att börja på?

En sak jag reflekterat över är att Offentlighetsprincipen och
Folkbokföringslagen borde reformeras för att bli mer privacy-vänlig
för utsatta individer som poliser, åklagare, personer som lever under
hot från f.d. partners, vittnen i brottmål, militär personal,
politiska aktivister, mm. Att sådana personers hemadresser är
offentliga gör samhället onödigt bräckligt mot olika typer av angrepp,
och hämmar modiga personer att stå upp mot ondska i vardagen.

Standard borde vara att varken offentliggöra hemadresser eller
individers uppgifter i Fastighetsregistret. Möjligen att man ska göra
undantag och offentliggöra folks adresser om dom har mycket stor
politisk eller ekonomisk makt. I allmänhet borde principen "ju mer
makt desto mer transparens och hårdare straff" gälla.

Hur svårt kan det vara att reformera Offentlighetsprincipen egentligen? :P
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan