[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Opinionsbildning för integritetOn Sun, Dec 6, 2020 at 1:59 PM Fredrik Strömberg <stromberg@xxxxxxxxxxx> wrote:
>
> Hej!
>
> On Sun, Dec 6, 2020 at 11:46 AM Mattias Axell <mattias@xxxxxxx> wrote:
> > Vad kul, väckte tankar för mig också. Tackar också alla och gör gärna om
> > det snart om du har intresse. Kanske i något av formaten vi diskuterade,
> > just apropå opinionsbildning?
> >
> Jag deltar gärna i ett sånt samtal nån gång. Hade inte tid när ni hade
> första konversationen i November.
>
> > Det är en jättebra fråga. Tror det är svårt att sia om vart pengarna gör
> > mest nytta och om det kommer göra nytta om 10 år delvis p.g.a.
> > omsättning av medlemmar och personal beroende på organisation. Men de
> > som gör något kring det är väl:
> > - Piratpartiet
> > - Internetstiftelsen
> > - Dataskydd.net
> > - 5:e juli stiftelsen
> > - Bahnhof
> > - Sveriges konsumenter
> > - MyData Sverige
> > - DFRI
> >
> + Mullvad :)
>
> > Oavsett om de ovan har pengar eller inte görs det för lite apropå
> > utvecklingen i frågorna. Det tror jag beror på brist på volontärer och
> > personal som vill och kan driva frågan, oavsett monetärt intresse eller
> > ej. Och det finns helt klart fördelar och nackdelar med alla som också
> > påverkar deras produktion av opinionsbildning och deras trovärdighet.
> >
> Finns det något som alla organisationer ovan kan enas om och jobba
> tillsammans för att få igenom? Isåfall kanske det är ett bra ställe
> att börja på?
>
Med utgångspunkt i grupperna nedan inser jag att det också kan vara en
god strategi att identifiera vilka organisationer som skulle vara för
en privacy-vänlig lagförändring men där deras huvudfokus inte är
privacy. Då blir det kanske så här:

> En sak jag reflekterat över är att Offentlighetsprincipen och
> Folkbokföringslagen borde reformeras för att bli mer privacy-vänlig
> för utsatta individer som poliser,
Polisförbundet.

> åklagare,
Facket ST.

> personer som lever under hot från f.d. partners,
Riksorganisationen för kvinnojourer

> vittnen i brottmål,
Advokatsamfundet.

> militär personal,
Försvaret.

> politiska aktivister, mm.
Journalistförbundet.

> Att sådana personers hemadresser är
> offentliga gör samhället onödigt bräckligt mot olika typer av angrepp,
> och hämmar modiga personer att stå upp mot ondska i vardagen.
>
> Standard borde vara att varken offentliggöra hemadresser eller
> individers uppgifter i Fastighetsregistret. Möjligen att man ska göra
> undantag och offentliggöra folks adresser om dom har mycket stor
> politisk eller ekonomisk makt. I allmänhet borde principen "ju mer
> makt desto mer transparens och hårdare straff" gälla.
>
> Hur svårt kan det vara att reformera Offentlighetsprincipen egentligen? :P

Mvh, Fredrik
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan