[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [JAK-medlem] Fwd: [DFRI-listan] Projekt-förslag: Driv på för fri och öppen lösning för svensk e-legitimation (alternativ till BankID)Hej du som får och läser detta mejl skickat söndag 8 augusti all lycka till med denna fråga - detta spörsmål anno förhoppningsvis någorlunda av det som nu är kvar av 2021 !!! TACK Gustav Eek för att du VB detta till mig, Cee. Jag vill VÄLDIGT gärna vara med i denna lista och i mån av vad jag kan å förmå påverka så att de som kan bestämma något får adekvata och relevanta S A M M A N H A N G S F Ö R E S T Ä L L N I N G A R !!! Detta är en väsentlig och viktig fråga - ett väsentligt och viktigt spörsmål !!! Lev väl ! / Cee


Cee=Carl-Eric Engström Cee:s ALLTjänst = CeeALLT ! Åmot Östtomta 1,
67194 Brunskog cee[@]fripost.org och ceecarleric@xxxxxxxxx och
carl-eric.engstrom(a)telia.com allt för ofta igenproppad full, och
ceeallt(a)telia.com Se http://www.ceeallt.se får du se "allt?" om mig. tel
0570-52301; 070 674 97 81; 0725 400 401
Säljer flaggstänger Arvika m omnejd=Sverige med allt utom hål o cement
för fundament. Ha en BRA dag! MVH Cee

2021-08-02 10:47 skrev Gustav Eek:
Hej!

Som inlaga i diskussioner om e-legitimation. Se vidarebefordrad idé
från Elias Rudberg, som öppnade in tråd i en annan lista jag deltar i.

Vänliga hälsningar, Gustav

-------- Ursprungligt meddelande --------
Ämne: [DFRI-listan] Projekt-förslag: Driv på för fri och öppen lösning
för svensk e-legitimation (alternativ till BankID)
Datum: 2021-08-02 10:37
Avsändare: Elias Rudberg
Mottagare: listan@xxxxxxxxxxxxx

Hej!

Jag skulle vilja starta ett DFRI-projekt som handlar om hur en fri och
öppen lösning för svensk e-legitimation kan bli verklighet. Här
nedanför försöker jag förklara tanken med detta. Tacksam för all sorts
återkoppling, särskilt om du kan tänka dig att vara med och delta i
projektet.

--------
Bakgrund
--------

Utgångspunkten är att e-legitimation är väldigt användbart och används
mer och mer, inte minst i kontakt med myndigheter. Det är därför
viktigt att ha system för e-legitimation som respekterar digitala fri-
och rättigheter.

En viktig princip när det gäller digitala fri- och rättigheter är att
var och en själv ska kunna bestämma vad hen vill installera på sin
dator/smartphone/motsvarande. Staten ska till exempel inte bestämma
vilket operativsystem jag kör på min dator.

Problemet som det här projektet handlar om är att i dagsläget har vi i
Sverige situationen att den som behöver använda e-legitimation måste
använda operativsystem ägda och kontrollerade av Microsoft, Apple eller
Google. Om någon insisterar på att använda system baserade på fri och
öppen källkod (som GNU/Linux) kan den personen i praktiken inte använda
e-legitimation. Vi tvingas välja mellan att antingen leva helt utan e-
legitimation (vilket blir allt svårare), eller ge upp vår frihet och
installera system som ger Microsoft/Apple/Google makt över oss.

----------
Projektmål
----------

Målet är att det ska finnas en fri och öppen lösning för svensk e-
legitimation som ska kunna användas av alla, en lösning som respekterar
våra digitala fri- och rättigheter.

I stället för att kräva installation av saker som användaren inte kan
kontrollera på användarens dator/smartphone/motsvarande bör systemet
för e-legitimation öppet redovisa ett protokoll för hur man
kommunicerar med systemet. Det blir då möjligt för alla att använda e-
legitimation, oavsett vilken typ av dator/smartphone/motsvarande
personen väljer att använda.

----------------
Vägar till målet
----------------

Följande är fem olika förslag på hur projektmålet kan nås:

- Övertala någon av existerande kommersiella aktörer, BankID eller
Freja eID Plus så att någon av dem gör sin lösning tillgänglig även för
den som bara använder fri och öppen källkod på sin dator.

- Övertala staten via relevanta myndigheter t.ex. Skatteverket som ger
ut "AB Svenska Pass" e-legitimation så att den görs tillgänglig även
för den som bara använder fri och öppen källkod på sin dator.

- Övertala politiker så att myndigheter tvingas lösa problemet via
lagändringar eller direktiv från politiker till myndigheterna.

- Stödja utveckling av alternativa lösningar som respekterar digitala
fri- och rättigheter, om sådana lösningar finns.

- Utveckla en egen lösning som "proof of concept" för att visa hur en
fri och öppen lösning skulle kunna fungera.

-------------------------------------------------------------
Nuvarande alternativ för e-legitimation och problemen med dem
-------------------------------------------------------------

Se https://www.elegitimation.se/skaffa-e-legitimation där de nuvarande
typerna av e-legitimation finns listade.

- BankID (utgiven av bankerna): fungerar bara för den som använder
stängda operativsystem från Microsoft/Apple/Google. Dessutom stängd
källkod för själva klient-programvaran för e-legitimation som
installeras på användarens dator/smartphone. Användaren kan inte
kontrollera vad som händer på ens egen dator/smartphone.

- Freja eID Plus (utgiven av Freja eID Group AB): kräver operativsystem
från Apple/Google, samma nackdelar som BankID.

- AB Svenska Pass (utgiven av Skatteverket): Jämfört med de andra två
har denna fördelen att den går att använda i GNU/Linux men själva
klient-programvaran för e-legitimation är stängd och användaren måste
acceptera ett "End-User License Agreement" som säger att reverse-
engineering är förbjudet osv. Även här gäller alltså att användaren
inte kan kontrollera vad som händer på ens egen dator/smartphone.

---------------------------
Vad vi kan göra i projektet
---------------------------

Vi kan göra många olika saker i projektet, till exempel:

- Ta reda på och sammanställa information om hur system för e-
legitimation fungerar och vilka svårigheterna är, för att förstå
problemet bättre.

- Kommunicera med existerande utgivare av e-legitimation för att
övertala dem till att utveckla en öppen lösning, men också för att få
mer förståelse och kunskap om varför de gör som de gör i dagsläget.

- Kommunicera med myndigheter för att ta reda på hur de ser på
problemet.

- Genomföra en informationskampanj riktad till allmänheten för att få
fler att förstå problemet och kräva en förändring. Kanske leder det
till fler projektmedlemmar.

- Ta reda på om det finns politiker som är insatta och/eller
intresserade av att driva frågan.

- Ta reda på om det finns journalister som är intresserade av att
rapportera kring frågan.

- Undersöka vilka system för e-legitimation som finns i andra länder
för att se om något av dem respekterar digitala fri- och rättigheter
bättre än de system som finns i Sverige i dag.

- Undersöka situationen juridiskt, t.ex. ta reda på om det är olagligt
för staten att erbjuda tjänster för bara de medborgare som är kunder
hos vissa specifika storföretag.

- Undersöka om existerade öppna standarder för kryptering, e-signering
osv. kan användas som grund för e-legitimation. Det finns ju beprövade
öppna standarder för t.ex. hur publika och privata nycklar kan
användas, Diffie-Hellman key agreement, certifikat osv, med existerande
mjukvara baserad på fri och öppen källkod som hanterar sådant, t.ex.
programvara för https och ssh.

- Skissa förslag på hur ett framtida fritt och öppet system för e-
legitimation skulle kunna se ut. (Förenklat exempel: en myndighet
ansvarig för e-legitimation skulle kunna hålla ett register över
individers publika nycklar och varje person kunde ha sin egen privata
nyckel och använda den för att bevisa sin identitet.)

- Utveckla en egen lösning som "proof of concept".

------------------------------------
Argument för varför projektet behövs
------------------------------------

Här är några andra argument som kan användas för att förklara varför
det här är en viktig fråga:

- Orättvist övertag för teknikjättarna jämfört med möjliga
konkurrenter: dagens situation ger jättarna Google/Apple/Microsoft ett
stort övertag genom att alla som behöver e-legitimation måste använda
Google/Apple/Microsoft-operativsystem. Det gör att det blir mycket
svårare för alternativ att etablera sig. Exempel är smartphones som
Librem 5 och PinePhone som använder GNU/Linux och alltså gör det
möjligt att vara fri från Google/Apple/Microsoft och deras ständiga
övervakning. Situationen med e-legitimation gör det lättare för
jättarna att behålla sin dominans, eftersom friare alternativ inte kan
konkurrera på den punkten.

- Jämfört med en del andra frågor kring digitala fri- och rättigheter
är frågan om e-legitimation ett fall där staten har en tydlig roll, det
går att argumentera för att staten har ett ansvar att göra e-
legitimation tillgängligt på ett rättvist sätt för alla. Vem tjänar på
dagens situation? Bankerna är nöjda. Google/Apple är nöjda. Vem
missgynnas av dagens situation? Enskilda människor som vill ha makt
över sitt eget liv, och staten som misslyckas med att bevaka
medborgarnas intressen och i stället gjort sig beroende av enorma
företag.

- Man kan ifrågasätta säkerheten i nuvarande system, "security by
obscurity" är inte alltid det bästa. Avslöjandena kring NSO och Pegasus
nyligen har också visat att Android och iOS inte nödvändigtvis är säkra
plattformar. Det är då olyckligt om staten hänvisar alla till att
använda bara de plattformarna. Man borde åtminstone ha möjligheten att
själv se till att förvara sin privata nyckel säkert och inte tvingas
använda system baserade på Android/iOS som inte går att verifiera.

- Statens ansvar för att värna digital säkerhet oberoende företag: när
den svenska staten hänvisar till system som bara fungerar för
Apple/Google-kunder ger det en stor fördel för Apple och Google,
företag som redan har en extremt stor makt över människors liv. Den
svenska staten borde inte bidra till att ytterligare öka Apples och
Googles makt. I stället borde staten ha kontroll över sina egna system
och låta medborgarna själva besluta om de vill vara kunder hos
Apple/Google eller inte. Det är fel att staten de facto styr människor
till att bli kunder hos Apple/Google för att kunna använda e-
legitimation. Varför ska den svenska staten hjälpa Apple/Google på det
här sättet?

- Övervakningssamhället: eftersom de nuvarande systemen för e-
legitimation kräver att man installerar för användaren okänd, stängd
programvara på sin dator/smartphone, kan det hända att man därigenom
övervakas av staten och/eller Apple/Google/andra aktörer, utan att man
som användare har någon möjlighet att kontrollera vad programvaran
faktiskt gör.

- Säkerhetspolitik: dagens situation, med extremt stort beroende av
Apple/Google, innebär att ett gigantiskt storföretag kan trycka på en
knapp så slutar de svenska systemen för e-legitimation fungera. Den
svenska staten har inte kontroll utan har gjort sig beroende av
Apple/Google.

- I myndigheternas information kring covid-19-vaccination den senaste
tiden förklaras tydligt hur man gör för att boka vaccination för den
som har BankID. Den som inte har BankID betraktas som en besvärlig
person och hänvisas till telefon-bokning och får sämre förutsättningar,
t.ex. skickas påminnelse inför vaccinationen tydligen endast till de
som har BankID. Det här skapar ett starkt tryck att staten förväntar
sig att alla ska ha BankID, vilket innebär att staten förväntar sig att
alla ska vara kunder hos Google/Apple/Microsoft. Det är lätt att få
intrycket att den som inte vill installera stängd hemlig programvara
från Google/Apple/Microsoft är en besvärlig medborgare som staten helst
vill slippa befatta sig med.

-----------------
Delta i projektet
-----------------

Svara gärna på detta mejl om du:
1. Har någon form av fråga eller annan återkoppling kring detta med en
fri och öppen e-legitimation.
2. Vill delta i projektet på något sätt.

Vänliga hälsningar
Elias Rudberg
Medlem i DFRI

--
 Gustav Eek
 gustav.eek@xxxxxxxxxxx
 +46 709-58 85 93

--
--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/listan/
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan