[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [eleg-projekt] SidospårKul att nån svarade så snabbt! Skönt också att jag gjorde mig förstådd.

Nej, det här är ett hugskott. Inte alls genomtänkt. Din andra fråga tänker jag ändå har med kopplingen till e-leg att göra. Ändringar jag kan göra på min profilsida har mer med vem jag ger vilka behörigheter till, och kanske harmlösa saker som profilbild eller liknande. Adress och sånt tänker jag hämtas automatiskt från befolkningsregister mm.

Jag håller med om att en stötesten är företags vilja att komma åt min data. Men det är också en anledning till att frågan är angelägen. Och även om det finns ställen som propsar på att ha en "mina sidor" för mig, så skulle det ändå underlätta om till exempel myndigheterna som skatteverk eller pensionsmyndigheten låter mig ha en egen portal/profilsida. Kanske banken.

Det är som att vi vänder på relationen. Lite paradigmskifte.

Den 2021-10-28 kl. 22:04, skrev Niclas Jacobsson:
Jag tror jag fattar och försöker hitta brister i din ide men kan inte hitta någon allvarlig. Möjligen detta:
- Organisationer är möjligen inte intresserade av detta för att de vill ha dina data.
  - Det krävs en allmänt accepterad standard med tillräcklig säkerhet eller snarare tillit. - Når du står som ägare av din portal kan den ju ändras av dig. Här fattar jag nog inte riktigt.

--
Vänliga hälsningar
Mikael Odhage
tel: 0046(0)709933651
SIP: sessrum@xxxxxxxxx
Jami: mikaelodhage
Jabber/XMPP: mikaelodhage@xxxxxxxxx
Matrix: @odhageM:matrix.org
Diaspora: odhage@xxxxxxxxxxxxxxxx
(https://joindiaspora.com/people/97c047d773e817e0)

Listan för diskussion om fri och öppen e-legitimation är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/