[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Tor-presentation hos länspolisens Stockholm IT-forensiska seminariumJohan Lundberg <lundberg.johan@xxxxxxxxx> wrote
Fri, 25 May 2012 11:16:15 +0200:

| Hur verkade polisens inställning till Tor? Var det några där som
| själva använde Tor och/eller satt upp ett relä eller en brygga? I mitt
| fördomsfulla inre tror jag att poliser i allmänhet ser Tor som ett hot
| :), hoppas att jag har fel.

Mitt intryck var att de -- forensiker till allra största del -- mer ser
det som en av alla saker som kan ställa till med problem i utredningar,
som kryptering av hårddiskar. Ett faktum helt enkelt, något man får
jobba runt.

Mitt mål var att de skall kunna göra detta så effektivt som möjligt. Som
jag sade till flera stycken igår så tror jag att man skall lösa brott "i
ändarna av nätet" istället för _i_ näten. Jag brukar också påstå att
mycket går att lösa med "traditionella polismetoder" som forensisk
analys av beslagtagna datorer och dylikt, vanlig spaning, mm. För att
det skall fungera så måste polisen vara tekniskt kunnig och
effektiv. Att de är bra på Tor är enligt den här logiken bra för att
hålla behoven av övervakning av nät nere.