[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Tor-presentation hos länspolisens Stockholm IT-forensiska seminariumOn 05/25/2012 01:01 PM, Linus Nordberg wrote:
> Mitt mål var att de skall kunna göra detta så effektivt som möjligt. Som
> jag sade till flera stycken igår så tror jag att man skall lösa brott "i
> ändarna av nätet" istället för _i_ näten. Jag brukar också påstå att
> mycket går att lösa med "traditionella polismetoder" som forensisk
> analys av beslagtagna datorer och dylikt, vanlig spaning, mm. För att
> det skall fungera så måste polisen vara tekniskt kunnig och
> effektiv. Att de är bra på Tor är enligt den här logiken bra för att
> hålla behoven av övervakning av nät nere.

Hej!

Fin presentation, Linus!

Om den sista passusen kan jag bara säga...Hallelulja! Det är alldeles
för enkelt att ta till "övervakningsmetoder" istället för lösa saker på
"riktigt" sätt. Det kostar för lite "monetärt" att övervaka.

Nu blir det kameror på Medis och Stureplan... "The road to hell is paved
with good intentions".

Mvh,
/spe