[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Tor-presentation hos länspolisens Stockholm IT-forensiska seminariumOn Fri, 2012-05-25 at 13:01 +0200, Linus Nordberg wrote:
> Johan Lundberg <lundberg.johan@xxxxxxxxx> wrote
> Fri, 25 May 2012 11:16:15 +0200:
> 
> | Hur verkade polisens inställning till Tor? Var det några där som
> | själva använde Tor och/eller satt upp ett relä eller en brygga? I mitt
> | fördomsfulla inre tror jag att poliser i allmänhet ser Tor som ett hot
> | :), hoppas att jag har fel.
> 
> Mitt intryck var att de -- forensiker till allra största del -- mer ser
> det som en av alla saker som kan ställa till med problem i utredningar,
> som kryptering av hårddiskar. Ett faktum helt enkelt, något man får
> jobba runt.
> 
> Mitt mål var att de skall kunna göra detta så effektivt som möjligt. Som
> jag sade till flera stycken igår så tror jag att man skall lösa brott "i
> ändarna av nätet" istället för _i_ näten. Jag brukar också påstå att
> mycket går att lösa med "traditionella polismetoder" som forensisk
> analys av beslagtagna datorer och dylikt, vanlig spaning, mm. För att
> det skall fungera så måste polisen vara tekniskt kunnig och
> effektiv. Att de är bra på Tor är enligt den här logiken bra för att
> hålla behoven av övervakning av nät nere.
> 

+10^10