[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Seminarium om digitala fri och rättigheterOn Jul 10, 2012, at 5:54 PM, Erik Lönroth wrote:
> Hej Johan!
> 
> Det behöver inte handla om jättemycket pengar, men jag kommer behöver
> försöka få ihop åtminståne till lokal och resor för de som kommer hit.
> Wikileaks är som ni kanske vet utsatta för en bankblockad som gör att
> deras budget håller på att rasa ihop. Men de har nämnt att de kan
> föröka möta oss på halva vägen.
> 
> Jag tror jag kommer behöva försöka söka ytterligare finansiering, men
> vill man ha en bra lokal så brukar det kosta en del om man inte kan få
> någon välvillig organisation att sponsra det hela.
> 
> Självklart så kan DFRI ta plats i panelen som delfinansiär och det
> känns ju som superrelevant.

Det känns onödigt att köpa sig en plats i ett så viktigt ämne. Men jag kan tänka mig att .SE kan ställa upp med lokal, vi (jag jobbar för .SE) har plats för ca 80 personer i en lokal med bra ljud och projektorer, samt möjlighet att streama video ut på nätet.

Annan sponsring från .SE:s sida är också möjlig:
https://www.iis.se/en/blogg/sok-sponsring

Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail