[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Fwd: [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about this



Spretig debatt med vilda spekulationer ... Kort ur minnet och snabb
sökning på nätet ger mer fakta (kan ha missat något eller fakta kan ha
ändrats sedan jag kollade sist) (jag är ej jurist).

Offentlighetsprincipen finns till för att myndigheter ska kunna granskas
så vi vet vad de gör samt att de gör det korrekt och effektivt.
Utgångspunkten är alltså att folket ska kunna ha koll på myndigheterna.
Alla handlingar inkomna till eller upprättade vid myndigheten är en
"allmän handling". Allmänna handlingar är, med vissa undantag (se OSL
nedan), offentliga och kan begäras ut från myndigheten. "Arbetsmaterial"
är inte en allmän handling och är inte offentligt.

Finns en uppgift man vill ha fram i en allmän handling är myndigheten
skyldig hjälpa till hitta uppgiften/handlingen. Det finns begränsningar
när det gäller arbetsinsatsen, men man måste alltså inte veta exakt
vilken handling det är man söker.

Vanligen gäller skyldigheten att lämna ut handlingar i pappersform. Ofta
lämnar myndigheter ut handlingar elektroniskt om det inte innebär något
merarbete. Avgiften för att få ut handlingen framgår av
Avgiftsförordningen. Papperskopior är gratis upp till 9 sidor. 10 sidor
kostar 50 kr och därefter är det ett sidpris jag inte rakt av kommer ihåg.

Vad vi var och en anser ska vara möjligt att få ta del av vid en
myndighet varierar. Utgångspunkten för det offentliga sverige är
fortfarande att vi ska kunna övervaka myndigheterna. Undantagen bestäms
av bla OSL, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
https://lagen.nu/2009:40

Uppgifter hos kronofogdemyndigheten skattemyndigheten är offentliga
(delar av materialet). Kreditupplysningar som bygger på uppgifter från
dessa myndigheter är alltså inget nytt eller konstigt även om just
kreditupplysningar är reglerat särskilt i lag. Alla företag som är på
väg ingå avtal med en person har rätt göra en kreditprövning på denna
person och få veta ifall personen har tillräcklig inkomst, skulder
och/eller betalningsanmärkningar. Diskussion/kritik kring bla företaget
Ratsit har handlat om att man försöker kringgå lagstiftningen kring
kreditupplysningar.

I OSL 18 kap 16 § står bla "Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt
vapenlagen (1996:67) samt hos en polismyndighet i verksamhet som avser
förande av eller uttag ur vapenregister för uppgift som har tillförts
registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för
att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning."

Uppgift om vapenlicens är alltså sekretessbelagt.

Värt att notera är att "myndigheter" även kan vara universitet, museer
osv samt att OSL även gäller kommuner/landsting samt deras verksamheter
(även om det finns många undantagsregler kring tex offentligt ägda företag).

/Johan Pålsson
Umeå

2012-12-31 07:39 Erik Josefsson skrev:
> Gott nytt,
> 
> Med anledning av arbetet med dataskyddsförordningen och nedanstående
> mail från NN-listan skulle jag vilja fråga rakt på:
> /
> //Är en svensk vapenlicens en offentlig handling?/
> 
> Om den inte är det, borde inte åtminstone någon del av en vapenlicens
> vara det? Får inte nån riktig vägledning hos polisen:
> 
>   *Vapenlicens*
>   http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Vapenlicens/
> 
> Om man jämför med vad Ratsit erbjuder av offentliga uppgifter tycker jag
> att vapenlicens ligger i skuggan av uppgift om notering hos Kronofogden:
> 
>   *Offentliga uppgifter - Privatpersoner*
>   http://www.ratsit.se/Content/OffentligaUppgifter.aspx
> 
> Raketinnehav på Nyårsafton tycker jag däremot ska vara en egen privat
> angelägenhet :-)
> 
> Ha en fin kväll!
> 
> //Erik
> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject: 	[ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit
> addresses -- gun owners are unhappy about this
> Date: 	Mon, 24 Dec 2012 15:01:23 -0800
> From: 	Lauren Weinstein <lauren@xxxxxxxxxx>
> To: 	nnsquad@xxxxxxxxxxx
> 
> 
> 
> Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about this
> 
> http://j.mp/Vg1rZv (ABC)
> 
>  "Hundreds of residents in New York's Westchester and Rockland counties
>   were surprised to find their names and addresses listed on a map
>   posted by The Journal News on Sunday. Users can click any dot on the
>   map to see which of their neighbors has a permit for a gun."
> 
> - - -
> 
> Very nicely done with Google Maps, using public record data. I love it.
> 
> --Lauren--
> Lauren Weinstein (lauren@xxxxxxxxxx): http://www.vortex.com/lauren 
> Co-Founder: People For Internet Responsibility: http://www.pfir.org/pfir-info
> Founder:
> - Network Neutrality Squad: http://www.nnsquad.org 
> - PRIVACY Forum: http://www.vortex.com/privacy-info
> - Data Wisdom Explorers League: http://www.dwel.org
> - Global Coalition for Transparent Internet Performance: http://www.gctip.org
> Member: ACM Committee on Computers and Public Policy
> Lauren's Blog: http://lauren.vortex.com
> Google+: http://vortex.com/g+lauren / Twitter: http://vortex.com/t-lauren 
> Tel: +1 (818) 225-2800 / Skype: vortex.com
> _______________________________________________
> nnsquad mailing list
> http://lists.nnsquad.org/mailman/listinfo/nnsquad
> 
> 
>