[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisHej,

On Wed, 2013-01-02 at 14:49 +0100, Erik Josefsson wrote:
> Hoppar vildt nedan!
> On 01/02/13 14:30, Martin Millnert wrote:

<Hoppelihoppeli>

> > (En lite mer seriös fotnot:  Om data finns eller inte finns sparad i en
> > datastruktur där det faktiskt går att relatera den till personnummer --
> 
> Om du skulle säga "person" istället för "personnummer" här, får det
> några konsekvenser för ditt resonemang?

Jo, person är nog mer korrekt "juridiskt sett".

> Jag frågar därför att jag nyligen frågade EDRis Data Protection Work
> Group (som jag f.ö. själv är subscrajbad till även om jag inte bidrar
> med nån specialistkompetens utan snarare tvärt om, med dumma frågor)
> om MAC-adress ska räknas som personuppgift.

Min egen åsikt:
  Ett Ethernet-chip har i regel en unik MAC-adress som default aktiverad
och programmerad.  Så långt som en enhet, tablet, telefon-whatever har
Ethernet i sig och denna enhet går att koppla till en person på ett
träffsäkert sätt, så kan man säga att MAC-adressen är likställd med
person-ID på nåt vis.

> Och det ska den, enligt EDRis ändringsförslag till DPR (och antagligen
> DPD också, ska jobba lite med dom i eftermiddag): "the MAC address is
> a unique identifier and covered under our [EDRis] amendments and
> possibly also under the COM wording."

Här är min enda feedback att det är smart att använda lämpliga
referenser till vad en MAC-adress faktiskt är (Definierad inom IEEE
802-familjen av standarder AFAIK), så man inte råkar klubba en lag som
har sönder Internet och liknande om efterlevd. :-)

Bör även tillägga att de enda MAC-adresser som FRA och dylik
fiberavlyssnings-baserad signalspaning per default får se tillhör
operatörers routrar, frånsett just IP-paket innehållandes Apple / Google
API-anrop till den amerikanska signalspaningen, där de som Gilmore
påpekar även finns MAC-adresser ibland.

<hopp>

> > 
> > Testtjänsten skulle enkelt kunna automatisera hela eller delar av
> > anmälandet.
> 
> 
> Anmäler mig härmed :-)
> 
> //Erik

:)

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part