[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisHoppar vildt nedan!

On 01/02/13 14:30, Martin Millnert wrote:
Hej,

ideologi är kul, men praktiska problem av knepiga lagar är roligare, så
jag hoppar ner lite

On Wed, 2013-01-02 at 13:06 +0100, Staffan Jonson wrote:
<hopp>

Ett exempel: 
Innan jul frågade jag FRA-domstolen (siun.se) om "...mina elektroniska
meddelanden (t.ex. mitt e-post-konto hos google) varit utsatt för
signalspaning enligt ..." FRA-lagen. 
Gissa vad de svarade! 


De svarade nekande, men bara med utgångspunkt från det underlag jag
lämnade, dvs. bara med utgångspunkt ifall de spanat specifikt på mitt
g-mail-konto. Domstolens undersökning inkluderade inte mitt
Yahoo-konto, därför att jag inte specifikt efterfrågat ifall just det
kontot varit utsatt för signalspaning. Jag behöver med andra ord veta
exakt vilken data jag efterfrågar för att offentlighetsprincipen ska
vara tillämplig. *Det* är den riktiga svårigheten... 
:-)
staffan

Staffan,

om svaret är på 1:1-basis, eller snarare n:n, kan man ju skoja till det
med att öka på n. Vad sägs om en VPN-tjänst som, inte så mycket erbjuder privacy, men
tvärtom gör grundläggande flow-loggning av all din trafik, så att du får
underlag att skicka en fråga till SIUN med?

"Har ni sparat något av min trafik (*se flow-log/pcap)) i era
filter?" ... med ett par gigabyte log, eller vad man nu önskar.

(En lite mer seriös fotnot:  Om data finns eller inte finns sparad i en
datastruktur där det faktiskt går att relatera den till personnummer --

Om du skulle säga "person" istället för "personnummer" här, får det några konsekvenser för ditt resonemang?

Jag frågar därför att jag nyligen frågade EDRis Data Protection Work Group (som jag f.ö. själv är subscrajbad till även om jag inte bidrar med nån specialistkompetens utan snarare tvärt om, med dumma frågor) om MAC-adress ska räknas som personuppgift.

Och det ska den, enligt EDRis ändringsförslag till DPR (och antagligen DPD också, ska jobba lite med dom i eftermiddag): "the MAC address is a unique identifier and covered under our [EDRis] amendments and possibly also under the COM wording."

Anledningen var följande postning av John Gilmore till FreedomBox-listan:
[Freedombox-discuss] Thoughts on MAC Addresses
http://lists.alioth.debian.org/pipermail/freedombox-discuss/2012-December/004904.html


något som är nödvändigt för att svara på din fråga utan ovan flow-log --
är, gissar jag, en egenskap av FRA:s signalspaning man inte gärna vill
diskutera.) 

Testtjänsten skulle enkelt kunna automatisera hela eller delar av
anmälandet.


Anmäler mig härmed :-)

//Erik
Blir det populärt ... så arbetar snart varannan medborgare åt FRA med
att svara på dylika informationsbegäran.

:)

/M