[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisHej,

ideologi är kul, men praktiska problem av knepiga lagar är roligare, så
jag hoppar ner lite

On Wed, 2013-01-02 at 13:06 +0100, Staffan Jonson wrote:
<hopp>

> Ett exempel: 
> Innan jul frågade jag FRA-domstolen (siun.se) om "...mina elektroniska
> meddelanden (t.ex. mitt e-post-konto hos google) varit utsatt för
> signalspaning enligt ..." FRA-lagen. 
> Gissa vad de svarade! 
> 
> 
> De svarade nekande, men bara med utgångspunkt från det underlag jag
> lämnade, dvs. bara med utgångspunkt ifall de spanat specifikt på mitt
> g-mail-konto. Domstolens undersökning inkluderade inte mitt
> Yahoo-konto, därför att jag inte specifikt efterfrågat ifall just det
> kontot varit utsatt för signalspaning. Jag behöver med andra ord veta
> exakt vilken data jag efterfrågar för att offentlighetsprincipen ska
> vara tillämplig. *Det* är den riktiga svårigheten... 
> 
> 
> 
> 
> :-)
> staffan


Staffan,

om svaret är på 1:1-basis, eller snarare n:n, kan man ju skoja till det
med att öka på n. Vad sägs om en VPN-tjänst som, inte så mycket erbjuder privacy, men
tvärtom gör grundläggande flow-loggning av all din trafik, så att du får
underlag att skicka en fråga till SIUN med?

"Har ni sparat något av min trafik (*se flow-log/pcap)) i era
filter?" ... med ett par gigabyte log, eller vad man nu önskar.

(En lite mer seriös fotnot:  Om data finns eller inte finns sparad i en
datastruktur där det faktiskt går att relatera den till personnummer --
något som är nödvändigt för att svara på din fråga utan ovan flow-log --
är, gissar jag, en egenskap av FRA:s signalspaning man inte gärna vill
diskutera.) 

Testtjänsten skulle enkelt kunna automatisera hela eller delar av
anmälandet.


Blir det populärt ... så arbetar snart varannan medborgare åt FRA med
att svara på dylika informationsbegäran.

:)

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part