[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisHej

Default-värdet är att alla handlingar i en myndighet är offentliga. 
Därmed borde även vapenlicens vara det. Så långt principerna. 

Därefter kommer alla praktiska eftergifter:

1) En handling definierades i världen före informationssamhället, där den därmed blev ett cellulosabaserat fysiskt orginal, med bläck applicerat som bevis på äkthet. Det är med andra ord fortfarande upp till viss argumentation att fastställa vilken serviceskyldighet myndigheten (polisen) har att tillhandahålla systematiserade sammanställningar av handlingar, dvs. elektroniska register. Först när någon gör något (t.ex. begär ut ett register) så utvecklas en praxis som blir normgivande för andra sammanhang. Många myndighetsföreträdare vet idag helt enkelt inte hur de ska agera, och säger därför nej, kanske mest för att säkra sin egen rygg ifall det i senare bedömning skulle framgå att de agerat felaktigt. 

2) Innan utlämning av en handling ska det *i varje enskilt fall* göras en bedömning ifall det finns grund för att hemligstämpla handlingen. Även här behöver en hemligstämpling motiveras, vilket inte alltid är så lätt. Om det inte finns grund för hemligstämpling är den alltså offentlig. Rimligtvis bör man då få veta att handlingen är hemligstämplad, dvs. att den finns. 

3) Det finns en massa praktisk huvudvärk om hur handlingen ska förmedlas, och hur mycket handgripligt arbete handläggaren ska behöva göras innan de kan ta betalt för sitt arbete (t.ex. så begärs x kr per kopierad pappershandling, ifall det handlar om stora volymer). I informationssamhället kan det exempelvis handla om vilket format data levereras. 
Med andra ord är serviceskyldighetens räckvidd är ytterligare en sådan praktisk gummiparagraf som bara kan fastställas genom konkreta fall. 

Det är nog någonstans här i geggan av praktiska eftergifter och rädslan att göra fel som det blir konkret att fastställa hur långt offentlighetsprincipen sträcker sig i den praktiska världen. Det är en gråskala. Det gäller oavsett om man talar om socialstyrelsen data över problembarn, körkort, eller vapenlicenser. I många fall är det obruten mark, och vi vet bara mer först då varje dimension testas. 

Den största och svåraste frågan är emellertid fortfarande: 
Jag behöver känna till den offentliga handling jag ber att få ta del av . Jag måste med andra ord veta att den finns, var den finns, och hur handlingen är utformad. Det är den verkliga nöten att knäcka. 

Ett exempel: 
Innan jul frågade jag FRA-domstolen (siun.se) om "...mina elektroniska meddelanden (t.ex. mitt e-post-konto hos google) varit utsatt för signalspaning enligt ..." FRA-lagen. 
Gissa vad de svarade! 

De svarade nekande, men bara med utgångspunkt från det underlag jag lämnade, dvs. bara med utgångspunkt ifall de spanat specifikt på mitt g-mail-konto. Domstolens undersökning inkluderade inte mitt Yahoo-konto, därför att jag inte specifikt efterfrågat ifall just det kontot varit utsatt för signalspaning. Jag behöver med andra ord veta exakt vilken data jag efterfrågar för att offentlighetsprincipen ska vara tillämplig. *Det* är den riktiga svårigheten... 


:-)
staffan


Staffan Jonson, Senior Policy Adviser .SE
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Telefon: 08 - 452 35 74
Mobil: 073 - 317 39 67

Postadress: Box 7399, 103 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Ringvägen 100, Hus A1, 9 tr, Stockholm


2 jan 2013 kl. 11:56 skrev Erik Josefsson:

On 01/02/13 09:56, Peter Norin wrote:
On 31Dec, 2012, at 07:39 , Erik Josefsson <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx> wrote:

Är en svensk vapenlicens en offentlig handling?

Om den inte är det, borde inte åtminstone någon del av en vapenlicens vara det? Får inte nån riktig vägledning hos polisen:
Vapenlicens
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Vapenlicens/
Om man jämför med vad Ratsit erbjuder av offentliga uppgifter tycker jag att vapenlicens ligger i skuggan av uppgift om notering hos Kronofogden:

Hej,

Jag kan inte svara på din fråga, men jag kan inte låta bli att undra varför det skulle vara det. Vad fyller det för syfte annat än möjligen ge indikation på, precis som i artikeln var vapen finns?

Varning, nu blir det brasklappar och långsökta resonemang!

Det jag lite otydligt tänkte på när jag skrev var att en hyresvärd borde vara mer intresserad av om en hyresgäst har ett vapen än en betalningsanmärkning (som hyresvärd skulle jag nog vilja veta både och).

Jag är inte säker, men jag tror att Ratsits uppgift om man finns hos kronofogden används av t ex hyresvärdar. Har man en registrerad betalningsanmärkning får man inget hyreskontrakt. Om det är en ändamålsglidning vet jag inte, men helt klart är att uppgiften kan användas för en viss typ av riskbedömning.

Socialstyrelsen vill att alla som kommer i kontakt med psykiatriska öppenvården ska bedömas vad gäller lämplighet för innehav av vapen. Alltså en riskbedömning. Ungefär som att det kanske är dags att tänka på att dra in körkortet (som är offentlig handling väl?) om man blivit dement, eller omvänt, bedömningar vad gäller ADHD och körkortstillstånd.

Om nu vapeninnehavstrenden i Sverige inte är epidemisk som USA (se http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_guns_per_capita_by_country), så är det naturligtvis svårare att konstatera statistiska samband som skulle kunna ligga till grund för reglering av de risker utbrett vapeninnehav med nödvändighet innebär. Men det skulle isåfall vara syftet: reglera risk.

 

Jag kanske är biased i frågan då jag är jägare och har vapen i huset, dessa måste jag enl lag förvara i min bostad eller i ett förråd jag kan hålla uppsikt på från min bostad, vapnen måste även förvaras i ett vapenskåp som det finns särskilda krav runt.


Låter rimligt och bra, men...Att detta skulle vara publik information för vem som helst förstår jag inte syftet med. Det känns dock som att det skulle eventuellt kunna hjälpa bus som är på jakt efter vapen.

... vet du om bus-tätheten i ett område vägs in vid en ansökan om vapenlicens? Jag kanske är hur lämplig som helst, men klarar mitt vapenskåp vapenjägarna in the hood?

Säkerhetsbälten, hastighetsbegränsningar, gränsvärden för mögelsporer i bröd, becquerel i fisken, ftalater i napparna... allt sånt är i konkreta termer vad "the welfare state" handlar om:
http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state
Eller kanske borde handla om?

Eftersom jag sedan barnsben är genmanipulerad in i en socialdemokratisk värdegrund känns det här som det svenskaste av allt: the "public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life".

Jag tror jag skulle kunna formulera det som att individuell frihet är den infrastruktur var och en har tillgång till (inte vad var och en kan göra med sina egna resurser).

God fortsättning :-)

//Erik