[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] [ NNSquad ] Newspaper publishes online map of gun permit addresses -- gun owners are unhappy about thisHej,

On Wed, 2013-01-02 at 14:27 +0100, Peter Norin wrote:
<snip>
> Och kanske den presumtiva hyresgästens fysiska/psykiska hälsa,
> belastningsregister, sexuella preferens, politiska åskådning etc.. Om
> hyresvärden fick så skulle dom nog tacka för informationen. 

Med lite bakgrund efter några år från BGP-avdelningen på ett litet
fastighetsföretag i Göteborg, vill jag minnas att hyresvärdar absolut
inte får göra bedömningar likt ovan, ens ratsis, på sina hyresgäster,
med en brasklapp att det handlade om elektroniska register på
fastighetsföretag.  (Min arbetsgivare gjorde ej det här.)

Det som klart och tydligt är otillåtet är i ett konkret fall att spara
"subjektiva" uppgifter i nån elektronisk databas. Det finns exempel på
hyresvärdar som infört otillåtna kommentarer/"loggar" över befintliga
hyresgäster som är invandrare, handikappade och dylikt, i sina
fastighetssystem som har åkt dit av Datainspektionen för brott mot ditt
och datt-lagar om elektroniska register.  (Dock får mycket av den datan
registreras på papper.)

<snip>

Det mer överhängande problemet om "samkörning av register", som även
*systematiska* manuella frågor till ratsit och dylikt är IMO, som inte
är något annat än ett API till Skatteverkets register, är något som
borde diskuteras mer... 
  Bara för att våra handlingar är offentliga betyder inte det för mig
att det är självklart att folk på andra sidan jorden ska kunna sitta och
scripta upp en databas över alla svenskar och deras inkomster mot nämda
API:er, lika lite som mitt sociala kontrakt för mig innebär att någon
som helst person som inte är svensk medborgare ska ha tillgång till de
svenska offentliga uppgifterna annat än på aggregerad SCB-nivå.

Själva samkörningen av data i sig är något som bör förhindras för att
undvika att implementera $RANDOM_DYSTOPI av framtiden i samhället. Här
borde man diskutera vad för tekniska möjligheter som finns för
rättsskipande ("enforcement") av de nödvändiga lagarna för att förhindra
och motverka sådant agerande.

IMO.


/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part