[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Möte om TTIP/TAFTA i BrysselStefan Petersen <spe@xxxxxxxxx> wrote
Wed, 01 May 2013 11:12:17 +0200:

| On 04/30/2013 01:57 PM, Erik Josefsson wrote:
| [snip]
| >   * must be representatives of civil society organisations *registered
| >     in the database of DG Trade
| >     <http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/search.cfm?action=form>*, or of
| >     their affiliated organisation(s) in developing countries; 
| [snip]
| 
| Hm, först fick jag stänga av Tor för att se sidan. Men det är väl känt
| sedan tidigare har jag förstått det som.

Ja det är känt, iaf av oss, att EU-parlamentet, domstolen och ev. andra
organ blockerar Tor-användare. Vi har en öppen fråga hos parlamentet
angående detta. Vi väntar på att ACTA-papper-historien skall ta slut
innan vi startar om Tor-blockerings-tråden.


| För det andra kanske det vore en ide för DFRI att hamna i denna databas?
| Vet inte om det är bra eller dåligt, men ska man få del av det i mailet
| omnämnda resebidraget måste man tydligen vara registrerad där.

Vi registrerar oss när det finns anledning. Tror du att det finns någon
poäng i att vara registrerad bara-för-att?