[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Accessibility of public sector bodies' websites (was: Re: [DFRI-listan] Möte om TTIP/TAFTA i Bryssel)On 05/01/2013 11:43 AM, Linus Nordberg wrote:
| Hm, först fick jag stänga av Tor för att se sidan. Men det är väl känt
| sedan tidigare har jag förstått det som.

Ja det är känt, iaf av oss, att EU-parlamentet, domstolen och ev. andra
organ blockerar Tor-användare. Vi har en öppen fråga hos parlamentet
angående detta. Vi väntar på att ACTA-pappe

Alltså, det vore rätt bra tajming om DFRi kunde peta lite i den här samtidigt.
Accessibility of public sector bodies' websites 2012/0340(COD)
http://parltrack.euwiki.org/dossier/2012/0340%28COD%29
Det kanske kommer att bli lag på att blocka Tor, eller tvärt om.

Det går nästan att annotera den svenska versionen i Pippi Longstrings! :-)
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser
http://pippi.euwiki.org/doc/CELEX:52012PC0721:SV
Yay! Ska bara fråga stef om att få igång pw/usr.

Och så en shyssst diff-maskin på det...

//Erik