[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] Kommissionens register "Civil Society Dialogue" (was: Re: [DFRI-listan] Möte om TTIP/TAFTA i Bryssel)On 05/01/2013 11:43 AM, Linus Nordberg wrote:
| För det andra kanske det vore en ide för DFRI att hamna i denna databas?
| Vet inte om det är bra eller dåligt, men ska man få del av det i mailet
| omnämnda resebidraget måste man tydligen vara registrerad där.

Vi registrerar oss när det finns anledning. Tror du att det finns någon
poäng i att vara registrerad bara-för-att?

EDRi är regad, så det går säkert bra att rega DRFi också.

http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/details.cfm?org=114440

//Erik