[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Corazza-Bildt försöker luckra upp EU E-privacy directiveOn Thu, 2013-05-02 at 14:50 +0200, Andreas Jonsson wrote:
> Eu är stökigt :-)

<mode=meta>

Kompilerar EU-$foo (lagar, direktiv, beteende, demokratisyn,
medborgarrespekt, ... vad man nu vill) utan errors?

Min uppfattning är att de inte gör det. :)
Det borde finnas en bugtrac...

/M

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part