[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Corazza-Bildt försöker luckra upp EU E-privacy directiveOn 05/02/2013 02:54 PM, Martin Millnert wrote:
On Thu, 2013-05-02 at 14:50 +0200, Andreas Jonsson wrote:
Eu är stökigt :-)
<mode=meta>

Kompilerar EU-$foo (lagar, direktiv, beteende, demokratisyn,
medborgarrespekt, ... vad man nu vill) utan errors?

Min uppfattning är att de inte gör det. :)
Det borde finnas en bugtrac...

Jobbar på det.

Om nån skulle orka vor det kul att se vad exakt i E-privacy directive som kopypejstats till LEK.

Det borde gå att köra lagen.nu och eur-lex i Pippi Longstrings.

Alltså:
https://lagen.nu/2003:389
mot:
http://pippi.euwiki.org/doc/CELEX:31995L0046:SV:HTML
http://pippi.euwiki.org/doc/CELEX:32002L0058:SV:HTML
mvh

//Erik