[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] HemsidanHanna Larsson <dfri@xxxxxxxxxxxxxxxx> wrote
Mon, 7 Oct 2013 10:46:41 +0200:

| Som jag skrivit nån gång tidigare (fast inte till listan), så tycker jag att det ska stå på förstasidan vad vi är för förening och vad vi gör.

+1

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri