[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Intressant tråd på debian-security som berör SSL och TorJag tänker så här, vilket kanske är helt fel. Rätt mig gärna.

SSL har principiellt två funktioner:
1) att du pratar med rätt service (asymmetrisk kryptering)
2) kryptera trafiken (symmetrisk kryptering)

En Tor hidden service kanske kan fylla ett liknande behov.
1) En hidden service är svår att spoofa (public key) [1]
2) Kryptering inne i Tor

Så man kanske skulle kunna tänka sig (jag är medveten väldigt vag) att en THS kan fulla ett likande behov som SSL.


[1] https://www.torproject.org/docs/hidden-services.html.en