[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Intressant tråd på debian-security som berör SSL och TorAndreas Jonsson <andreas@xxxxxxxxx> wrote
Tue, 29 Oct 2013 19:25:48 +0100:

| sedan har vi det där med att hur nu någon ska få reda på dfri:s
| hs-address... kanske via vår web som authenticeras genom.... tls? ;>

Vi kan PGP-signera också.

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri