[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med fleraDet kan säkert finnas ett antal argument varför man borde, eller inte borde, ge sig på en stämning.

För mig är det i alla fall helt klart att man har oddsen emot sig, om man skulle försöka. Trots det kan en stämning vara en viktig markering för att visa att vanliga medborgare inte ställer upp på det som sker (eller det vi misstänker sker). Å andra sidan kanske vanliga medborgare kan komma att känna sig ännu mer kränkta om FRA m.fl. stäms men frikänns, trots att medborgare kanske lägger ner mycket tid och pengar på en stämning samt tycker att fakta talar för en fällande dom.

Om en organisation, såsom DFRI, skulle ge sig på detta tror jag att möjligheten är stor att fler vill hänga på, så att det blir ett stöd från fler organisationer. Skulle man först bara invänta dem kan man dock tappa mycket tid och kanske fastnar på vägen.

Kom också ihåg att FRA m.fl. kan vara inblandade i mycket allvarliga saker, som man kan fråga sig om de verkligen ska få komma undan med oemotsagda? Att man spionerar och har integritetskränkande verksamhet är väl ganska uppenbart, men det kan vara ännu värre än så.

Speciellt i Tyskland kan man undra om tysk underrättelsetjänst gjort sig skyldiga till landsförräderi eller liknande, eftersom de kanske hjälpt eller åtminstone underlåtit att förhindra att utländsk makt avlyssnar deras demokratiskt valda politiker, utför industrispionage mot tysk industri, etc. Jag tror det är därför och pga gamla minnen av Gestapo och Stasi som många tyskar är så upprörda.

Hos oss i Sverige har vi inte haft något liknande avslöjande som avlyssningen av Merkel, så det kan vara svårare att bevisa, men det finns nog anledning att tro att det går till på liknande sätt här. Att FRA-lagen var ett beställningsjobb från USA och att FRA m.fl. sitter i knäet hos dem är inte så konstigt att gissa. Samtidigt vet vi att USA ligger bakom många utomrättsliga avrättningar och andra extrema kränkningar av mänskliga rättigheter.

I Töllborgs bok står förresten på sidan 118 om svenska säkerhetspolisens samarbete med Gestapo. För mig låter det nästan som om historien upprepar sig.

> Hur mycket kan vi göra?

Om man inte orkar mer så är antagligen det enklaste att göra en polisanmälan och samtidigt försöka nå ut till media för att väcka debatt. Finns någon med som är juridiskt kunnig så kan man antagligen göra något mycket slagkraftigare, men det kan kosta pengar.

Sven


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Erik Josefsson [mailto:erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx] 
Skickat: den 8 februari 2014 10:31
Till: listan@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 02/08/2014 02:53 AM, Emil Tullstedt wrote:
> Vad är hanterligt?

Personligen känner jag att hela övervakningshärket är ohanterligt stort.
Bläddrade lite i Töllborgs bok "Under Cover", som enligt utsago ska ge
"en samlad beskrivning av de s k "okonventionella arbets-metoder" som
främst SÄPO använder.":

http://www.blankettbanken.se/stellabianca/omstella/bilder/undercover.pdf

Där står att holländarna inte kunde avlyssna faxar 1991! :-)

Men också (sidan 123) "En allt för detaljerad reglering och övervakning
av den svenska säkerhetspolisens samarbete med utländska organisationer
medför alltså en betydande risk för att den svenska säkerhetspolisen
blir internationellt isolerad."

Inte nog med att det är tekniskt svårt att konstruera svenska lagar som
upprätthåller demokratisk koll på FRA, det måste göras med hänsyn till
ovanstående också.

> Hur mycket kan vi göra?

Bra fråga.

> Att ha ett mål och jurister
> och sådant är en sak, men har vi möjligheten att få strålkastarna på oss
> liknande TPB-målet?

Kanske om lika många % av internet börjar köra Tor som det var % av
internet som tankade via TPB då det hände?

//Erik


> On Feb 8, 2014 2:32 AM, "Erika" <erika@xxxxxxxxxxxxxxxx
> <mailto:erika@xxxxxxxxxxxxxxxx>> wrote:
> 
>   Jonas: Jag tror inte tanken är att få ut något skadestånd från en
>   eventuell stämning utan snarare att väcka diskussion kring ämnet. Att
>   stämma FRA kan leda till möjligheter att föra fram åsikter kring
>   på-riktigt-fri datatrafik.
> 
>   Det som hittintills har publicerats om FRAs inblandning i "NSA-affären"
>   är enligt mig tillräckligt för att myndigheten ska granskas ordentligt
>   och om det visar det sig att de har agerat inom lagens ramar så bör
>   riksdagen se över vad dem egentligen har skrivit.
> 
>   Jag är helt för en stämning. Inte för att jag tror att det juridiskt
>   kommer leda någonvart utan enbart för att det finns en liiiiiten chans
>   att det kan väcka en debatt.
> 
> 
>   On 02/07/2014 11:24 PM, 19x20 wrote:
>   > Stämma FRA? Nej (... nej). Verka för en fungerande robust
>   > icke-nationell infrastruktur? Ja.
>   > /Jonas
>   >
>   > On 2014-02-07 22:33, Marcin de Kaminski wrote:
>   >> Medhåll. Att synkronisera massa organisationer är något som får göras
>   >> senare när man söker stöd för det som redan dragits igång. Ska det
>   >> hända något är det fullt tillräckligt (och lagom hanterligt) att
>   >> försöka få DFri att göra detta. Och det säger jag som representant
>   >> för två av de enheter Erika nämnde…
>   >>
>   >> /Marcin
>   >>
>   >>
>   >> On 07 Feb 2014, at 22:30 , Erik Josefsson
>   >> <erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx
>   <mailto:erik.hjalmar.josefsson@xxxxxxxxx>> wrote:
>   >>
>   >>> Det tror inte jag.
>   >>>
>   >>> Antingen gör DFRI detta eller så blir det inte gjort.
>   >>>
>   >>> On 02/07/2014 08:38 PM, Erika wrote:
>   >>>> Jag tror att det är viktigt att ha ett tungt stöd från exempelvis
>   >>>> organisationer som Civil Rights Defenders, Juliagruppen,
>   >>>> Forskargruppen
>   >>>> Cybernormer, olika hackerspaces etc.
>   >>>>
>   >>>> On 02/07/2014 02:43 PM, Sven Ruin wrote:
>   >>>>> Jag siktar på att komma den 25/2 och det är naturligtvis bra om
>   >>>>> fler som tycker något i den här frågan kommer då.
>   >>>>>
>   >>>>> Sven
>   >>>>>
>   >>>>>
>   >>>>> -----Ursprungligt meddelande-----
>   >>>>> Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx
>   <mailto:linus@xxxxxxxxxxx>]
>   >>>>> Skickat: den 5 februari 2014 14:55
>   >>>>> Till: Sven Ruin
>   >>>>> Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>   >>>>> Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>   >>>>>
>   >>>>> Hej Sven!
>   >>>>>
>   >>>>> Punkter på möten behöver i praktiken en föredragande. Har du
>   >>>>> möjlighet
>   >>>>> att komma på nästa möte (25/2) och dra det här? Om inte kanske det
>   >>>>> finns
>   >>>>> någon annan som kan göra det?
>   >>>>>
>   >>>>> Vi har haft med folk per telefon vid ett par tidigare
>   tillfällen. Det
>   >>>>> kanske är ett alternativ. Vi har också nyligen börjat reläa mötena
>   >>>>> till
>   >>>>> IRC-kanalen #dfri_se på OFTC.net för den som föredrar det.
>   >>>>>
>   >>>>>
>   >>>>> "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx <mailto:sven.ruin@xxxxxxxx>> wrote
>   >>>>> Wed, 5 Feb 2014 12:12:26 +0100:
>   >>>>>
>   >>>>> | Om man ska driva detta är han nog väl värd att fråga.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Eftersom det verkar finnas ett visst intresse här på listan
>   >>>>> kanske frågan kan tas upp på nästa styrelsemöte?
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Sven
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Från: JOSEFSSON Erik
>   [mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx
>   <mailto:erik.josefsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>]
>   >>>>> | Skickat: den 4 februari 2014 13:05
>   >>>>> | Till: 'Sven Ruin'; listan@xxxxxxxxxxxxx
>   <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>   >>>>> | Ämne: RE: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Jag skulle välja Professor Töllborg.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | http://sv.wikipedia.org/wiki/Dennis_T%C3%B6llborg
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Han har vunnit mot Sverige förut:
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>>
>   http://www.article19.org/resources.php/resource/2697/en/ecthr:-segerstedt-wiberg-and-others-v-sweden
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | //Erik
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | From: Sven Ruin [mailto:sven.ruin@xxxxxxxx
>   <mailto:sven.ruin@xxxxxxxx>]
>   >>>>> | Sent: 04 February 2014 08:51
>   >>>>> | To: listan@xxxxxxxxxxxxx <mailto:listan@xxxxxxxxxxxxx>
>   >>>>> | Subject: SV: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Det är antagligen ett bra förslag med Centrum för rättvisa. Där
>   >>>>> borde
>   >>>>> | det finnas juridisk kompetens som förhoppningsvis kan hjälpa
>   >>>>> till att
>   >>>>> | vaska fram vilka lagar man kan ha brutit mot.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | DN har tidigare hävdat att FRA upprepade gånger brutit mot
>   reglerna
>   >>>>> |
>   >>>>>
>   (www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/
>   <http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/>).
>   Det
>   >>>>>
>   >>>>> | svåra är naturligtvis att bevisa att lagbrott skett. Allt är
>   >>>>> hemligt
>   >>>>> | och alla inblandade verkar helt kuvade.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Tillsynsmyndigheternas roll är speciellt intressant. Man kan
>   >>>>> inte låta
>   >>>>> | bli att få intrycket att ”Försvarsunderrättelsedomstolen” är en
>   >>>>> parodi
>   >>>>> | på ordet domstol.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Jag tror det är väl värt att studera hur tyskarna har lagt upp
>   >>>>> sin stämning.
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | En annan aspekt är att det verkar extremt viktigt att välja rätt
>   >>>>> | juridiska ombud (se t.ex. vad som hände Håkan Lans).
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Sven
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Från: Marcin de Kaminski [mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx
>   <mailto:marcin@xxxxxxxxxxxxx>]
>   >>>>> | Skickat: den 3 februari 2014 21:28
>   >>>>> | Till: Sven Ruin
>   >>>>> | Ämne: Re: [DFRI-listan] Dags att stämma FRA med flera
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Centrum för rättvisa kanske?
>   >>>>> |
>   >>>>> | --
>   >>>>> |
>   >>>>> | Marcin de Kaminski
>   >>>>> |
>   >>>>> | PhDc Sociology of Law, University of Lund
>   >>>>> |
>   >>>>> | Lund University Internet Institute, Cybernorms Research Group
>   >>>>> |
>   >>>>> | Personal homepage - www.dekaminski.se <http://www.dekaminski.se>
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | Phone#: +46-(0)768 04 51 51
>   <tel:%2B46-%280%29768%2004%2051%2051>
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | (Sent frpm my iPhbne.)
>   >>>>> |
>   >>>>> |
>   >>>>> | 3 feb 2014 kl. 20:01 skrev "Sven Ruin" <sven.ruin@xxxxxxxx
>   <mailto:sven.ruin@xxxxxxxx>>:
>   >>>>> |
>   >>>>> | Mitt förslag är att undersöka möjligheterna att göra motsvarande
>   >>>>> i Sverige i samarbete med någon annan organisation.
>   >>>>>
>   >>>>
>   >>>
>   >>>
>   >>> --
>   >>> DFRI-listan är öppen för alla.
>   >>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>   >>> http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>   >>>
>   >>
>   >>
>   >
>   >
> 
>   --
>   Sincerely, Erika.
>   Twitter: @EAXBreakPARTY
>   Website: http://eaxbreakparty.se
> 
> 
>   --
>   DFRI-listan är öppen för alla.
>   Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>   http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
> 

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Icedove - http://www.enigmail.net/

iQEcBAEBAgAGBQJS9flVAAoJEEQJK+0DIPSkxv4IAKEn4SpO6Ojc6fDyjowQrv73
eXghETYLB4zF2i0TckYseuM/cI17qMPFLUt+Z8X9IfM2jzDT9TacbQWcGrU0Oxo4
PbtX/3iwo+dHKF4o7Tos7eunX7vBmmWp/MqhxevSwlaXOmzRx7EgaQ9+0dnsD+5v
gjLslJhViFBrjloms7pgAlVtkM3n5M07o0sA5WqwO3oAhlTH5MEH5qU8jccm+6Lp
j6NRAHpCsvoDlnQJvXZ4sxvk2NzD7yq65So1l2Fy0H7pT+lZj8C8wb9dK/r3GXbg
S/IFFuJ177+h0ecMMeDRPYKyrJasXr6uHvjwRkMh8LgKZckpj+wV219WzmYJxd0=
=5Tt/
-----END PGP SIGNATURE-----

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri


--
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri