[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dataintrång: Umeå kommun vs 17-åringAnders <anders@xxxxxxx> wrote
Mon, 23 Mar 2015 14:47:57 +0100:

| Kommunens svar:
| 
| http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/arkiv/artiklarkommun/kommentarerochsvaromfalletmeddataintrangochskadestand.5.65771eb14bfe25fed210151.html
| 
| Ganska tydligt att det rör sig om en värdelöst hanterad
| incidenthantering i kombination med ren repression för att sända ett
| budskap.

Vad är svaret? Jag ser bara

--8<---------------cut here---------------start------------->8---
Kommentarer och svar om fallet med dataintrång och skadestånd

Umeå kommun får mycket kritik och många frågor om fallet med den person som har blivit dömd för dataintrång, och kommunens anspråk på skadestånd för det. På den här sidan kommer vi att ge vår bild av fallet för att bemöta medierapportering och kritik i sociala medier.
Vad händer nu?

Just nu, under måndag 23 mars, håller vi på att sammanställa fler frågor, synpunkter och svar, som kommer att publiceras under morgondagen.

Rent allmänt är vi alltid intresserade och tacksamma för synpunkter som kan förbättra våra verksamheter. Vi har också kontaktvägar internt för våra användare via en supportfunktion, och för invånare via vår kontaktsida.
--8<---------------cut here---------------end--------------->8---

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan