[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Dataintrång: Umeå kommun vs 17-åringtis 2015-03-24 klockan 07:37 +0100 skrev Linus Nordberg:
> Vad är svaret? Jag ser bara
> ...

Så här såg samma sida/url ut initialt, vilket är den version folk har
reagerat på .

  https://lh5.googleusercontent.com/-tulxGMiU5hs/VRBtpoP6ScI/AAAAAAAABa0/cKsZn3cGGuE/w1094-h546-no/Screenshot_5.png

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part