[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstHej Sus!

Glasklart är det inte men vi tror att DFRI inte är anmälningspliktiga
enligt LEK 2 kap. <https://lagen.nu/2003:389#K2>.

Tror SJF och RSF att dom skulle vara anmälningspliktiga om dom drev en
mejltjänst för sina medlemmar?Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote
Tue, 03 Sep 2013 13:53:47 +0200:

| Det låter ju inte som att det är helt glasklart att en domstol kommer
| fram till samma slutsats som DFRI. Men jag antar att användarna ska
| känna trygghet i det som regleras i punkten om tillgänglighet - börjar
| det osa katt stängs tjänsten och alla data raderas. Eller?
| 
| frågan är om det är risk att dfris styrelse/admin kan ställas till
| ansvar för att ha förhindrat rättvisan eller nåt sånt. Har ni kollat med
| jurister?
| 
| (anledningen till att jag är nyfiken är att jag är engagerad i frågor
| som rör journalisters skydd av källor - detta skulle kunna innebära
| åtminstone en dellösning för vissa. Frågan är om exempelvis
| Journalistförbudet eller Föreningen Grävande journalister skulle kunna
| öppna en motsvarande tjänst för medlemmar som idag är hänvisade till
| exvis gmail (som ganska många redaktioner använder idag, tex Aftonbladet
| och Svenskan)).
| 
| /s
| 
| Emil Tullstedt skrev 2013-09-03 11:34:
| > Finns ett extra hinder, medlemmar måste godkänna stadgarna också och
| > därmed syftet med föreningen. Det är _det_ som skiljer oss från typ en
| > ISP eller så där pengar är enda hindret.
| > --
| > Emil Tullstedt
| > 
| > 
| > 2013/9/3 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
| >> On Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200, Sus Andersson wrote:
| >>> Det där låter ju alldeles fantastiskt! Men hur kommer DFRI undan krav på
| >>> att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte varit med på möten begriper
| >>> jag inte det, men det vore intressant att veta!
| >>
| >> En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt tillgänglig
| >> elektronisk kommunikationstjänst". Anser jag då.
| >>
| >> Men det är otestat vad domstolar säger om det där... Om det inte finns
| >> några direkta hinder för allmänheten att bli medlemmar annat än en liten
| >> medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara t.ex. en kostnad för
| >> tjänsten och därmed vore den allmänt tillgänglig, och därmed skulle LEK
| >> gälla inkl DLD (dvs. SMTP-logg i praktiken).
| >>
| >> mina två ören.
| >> /M
| >>
| >>
| >>> Några mest språkliga synpunkter nedan.
| >>>
| >>> /Sus Andersson
| >>>
| >>> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13:
| >>>>
| >>>> Hej listan!
| >>>> DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är ett utkast
| >>>> på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle kunna se ut. Kom med
| >>>> feedback. :-)
| >>>>
| >>>> /andreas
| >>>>
| >>>> =============================
| >>>>
| >>>> Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri och
| >>>> rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
| >>>> Version 0.2
| >>>>
| >>>> 1. Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
| >>>> 2. Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
| >>>> •  Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte dela den med
| >>>> någon.
| >>>
| >>> Syftningen i denna och nedanstående punkter går tillbaka på "medlem",
| >>> dvs det ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt"
| >>>
| >>>> •  Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
| >>>> •  Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
| >>>> •  Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-adressen, t.ex.
| >>>> från domäner eller konton som inte är dina.
| >>>
| >>> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens"
| >>>
| >>>> •  Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail där
| >>>> mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
| >>>> •  Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet eller
| >>>> integritet.
| >>>>
| >>>> Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en bedömning
| >>>> om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas eller på annat sätt
| >>>> utföra skademinimering.
| >>>>
| >>>> 3. Äganderätt
| >>>> All information tillhörande ditt konto tillhör dig.
| >>>>
| >>>> 4. Rätt till privatliv
| >>>> DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig tillgång
| >>>> till
| >>>
| >>> finns inget som heter tillförskanska. möjligen tillskanska = orättmätigt
| >>> skaffa sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som djävulens advokat
| >>> och säga att om administratörerna har ett rättmätigt skäl så kan de
| >>> skaffa sig tillgång, dvs samma konstruktion som exvis googl har för att
| >>> på myndigheters uppmaning gå i folks epostkonton.
| >>>
| >>> summan av kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått andemeningen med
| >>> mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela som
| >>>
| >>> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att skaffa sig tillgång till"
| >>>
| >>> medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
| >>>> initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer DFRI inte
| >>>> kunna hjälpa medlemmen
| >>>>
| >>>> DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra sätt vidta
| >>>> åtgärder som kan kränka medlemmens personliga integritet. DFRI:s
| >>>> administratörer har dock rätt att under begränsade tidsperioder använda
| >>>> felsökningsverktyg, t.ex. nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning
| >>>> av loggnivåer etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske
| >>>> systematiskt, och ej heller användas för annat än sk. Header-trafik.
| >>>>
| >>>>
| >>>> 5. Tillgänglighet
| >>>> DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara tillgänglig
| >>>> dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga ned
| >>>
| >>> "stänga ned" är en anglicism. "stänga" räcker på svenska
| >>>
| >>> eller stoppa
| >>>> tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan garanteras.
| >>>>
| >>>> 6. Avslutat eller utgånget medlemskap
| >>>> Vid avslutat medlemskap kommer all information om ditt konto, inklusive
| >>>> allt
| >>>
| >>> alla
| >>>
| >>>> data och innehåll
| >>>
| >>> tårta på tårta? "data" kanske räcker???
| >>>
| >>> att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
| >>>> vidta rimliga åtgärder för att allt
| >>>
| >>> alla
| >>>
| >>>> data tillhörande dig förstörs.
| >>>>
| >>>> DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt med
| >>>> medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har före
| >>>
| >>> innan
| >>>
| >>>> detta
| >>>> sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först låsas.
| >>>>
| >>>> 7. Förstörande av data
| >>>> Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som epost och
| >>>> kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta sitt konto
| >>>> när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att genomföra detta inom rimlig tid.
| >>>>
| >>>
| >>> vad är rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen vet vad som
| >>> går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor, halvår???
| >>>
| >>>> 8. Force majeure
| >>>> DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför föreningens
| >>>> kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall, lagändringar
| >>>> etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar temporärt eller
| >>>> permanent.
| >>>>
| >>>>
| >>>
| >>>
| >>
| > 
| >