[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänstSlutna (privata) nät, och nät som tillhandahålls för icke-kommersiellt bruk omfattas inte av anmälningsplikt.

/amel

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx]
> Skickat: den 4 september 2013 12:39
> Till: Sus Andersson
> Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av
> DFRI:s mailtjänst
> 
> Hej Sus!
> 
> Glasklart är det inte men vi tror att DFRI inte är anmälningspliktiga
> enligt LEK 2 kap. <https://lagen.nu/2003:389#K2>.
> 
> Tror SJF och RSF att dom skulle vara anmälningspliktiga om dom drev en
> mejltjänst för sina medlemmar?
> 
> 
> 
> Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote Tue, 03 Sep 2013 13:53:47
> +0200:
> 
> | Det låter ju inte som att det är helt glasklart att en domstol kommer
> | fram till samma slutsats som DFRI. Men jag antar att användarna ska
> | känna trygghet i det som regleras i punkten om tillgänglighet -
> börjar
> | det osa katt stängs tjänsten och alla data raderas. Eller?
> |
> | frågan är om det är risk att dfris styrelse/admin kan ställas till
> | ansvar för att ha förhindrat rättvisan eller nåt sånt. Har ni kollat
> | med jurister?
> |
> | (anledningen till att jag är nyfiken är att jag är engagerad i frågor
> | som rör journalisters skydd av källor - detta skulle kunna innebära
> | åtminstone en dellösning för vissa. Frågan är om exempelvis
> | Journalistförbudet eller Föreningen Grävande journalister skulle
> | kunna öppna en motsvarande tjänst för medlemmar som idag är
> hänvisade
> | till exvis gmail (som ganska många redaktioner använder idag, tex
> | Aftonbladet och Svenskan)).
> |
> | /s
> |
> | Emil Tullstedt skrev 2013-09-03 11:34:
> | > Finns ett extra hinder, medlemmar måste godkänna stadgarna också
> och
> | > därmed syftet med föreningen. Det är _det_ som skiljer oss från typ
> | > en ISP eller så där pengar är enda hindret.
> | > --
> | > Emil Tullstedt
> | >
> | >
> | > 2013/9/3 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
> | >> On Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200, Sus Andersson wrote:
> | >>> Det där låter ju alldeles fantastiskt! Men hur kommer DFRI undan
> | >>> krav på att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte varit med på
> | >>> möten begriper jag inte det, men det vore intressant att veta!
> | >>
> | >> En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt tillgänglig
> | >> elektronisk kommunikationstjänst". Anser jag då.
> | >>
> | >> Men det är otestat vad domstolar säger om det där... Om det inte
> | >> finns några direkta hinder för allmänheten att bli medlemmar annat
> | >> än en liten medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara t.ex. en
> | >> kostnad för tjänsten och därmed vore den allmänt tillgänglig, och
> | >> därmed skulle LEK gälla inkl DLD (dvs. SMTP-logg i praktiken).
> | >>
> | >> mina två ören.
> | >> /M
> | >>
> | >>
> | >>> Några mest språkliga synpunkter nedan.
> | >>>
> | >>> /Sus Andersson
> | >>>
> | >>> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13:
> | >>>>
> | >>>> Hej listan!
> | >>>> DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är ett
> | >>>> utkast på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle kunna se
> | >>>> ut. Kom med feedback. :-)
> | >>>>
> | >>>> /andreas
> | >>>>
> | >>>> =============================
> | >>>>
> | >>>> Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri och
> | >>>> rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
> | >>>> Version 0.2
> | >>>>
> | >>>> 1. Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
> | >>>> 2. Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
> | >>>> •  Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte dela
> den med
> | >>>> någon.
> | >>>
> | >>> Syftningen i denna och nedanstående punkter går tillbaka på
> | >>> "medlem", dvs det ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt"
> | >>>
> | >>>> •  Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
> | >>>> •  Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
> | >>>> •  Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-
> adressen, t.ex.
> | >>>> från domäner eller konton som inte är dina.
> | >>>
> | >>> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens"
> | >>>
> | >>>> •  Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail
> där
> | >>>> mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
> | >>>> •  Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet
> eller
> | >>>> integritet.
> | >>>>
> | >>>> Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en
> | >>>> bedömning om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas
> | >>>> eller på annat sätt utföra skademinimering.
> | >>>>
> | >>>> 3. Äganderätt
> | >>>> All information tillhörande ditt konto tillhör dig.
> | >>>>
> | >>>> 4. Rätt till privatliv
> | >>>> DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig
> | >>>> tillgång till
> | >>>
> | >>> finns inget som heter tillförskanska. möjligen tillskanska =
> | >>> orättmätigt skaffa sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som
> | >>> djävulens advokat och säga att om administratörerna har ett
> | >>> rättmätigt skäl så kan de skaffa sig tillgång, dvs samma
> | >>> konstruktion som exvis googl har för att på myndigheters
> uppmaning gå i folks epostkonton.
> | >>>
> | >>> summan av kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått
> | >>> andemeningen med mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela
> som
> | >>>
> | >>> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att skaffa sig tillgång
> till"
> | >>>
> | >>> medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
> | >>>> initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer
> DFRI
> | >>>> inte kunna hjälpa medlemmen
> | >>>>
> | >>>> DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra
> | >>>> sätt vidta åtgärder som kan kränka medlemmens personliga
> | >>>> integritet. DFRI:s administratörer har dock rätt att under
> | >>>> begränsade tidsperioder använda felsökningsverktyg, t.ex.
> | >>>> nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning av loggnivåer etc.,
> | >>>> för felsökningsändamål. Detta får ej ske systematiskt, och ej
> heller användas för annat än sk. Header-trafik.
> | >>>>
> | >>>>
> | >>>> 5. Tillgänglighet
> | >>>> DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara
> | >>>> tillgänglig dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga
> | >>>> ned
> | >>>
> | >>> "stänga ned" är en anglicism. "stänga" räcker på svenska
> | >>>
> | >>> eller stoppa
> | >>>> tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan
> garanteras.
> | >>>>
> | >>>> 6. Avslutat eller utgånget medlemskap Vid avslutat medlemskap
> | >>>> kommer all information om ditt konto, inklusive allt
> | >>>
> | >>> alla
> | >>>
> | >>>> data och innehåll
> | >>>
> | >>> tårta på tårta? "data" kanske räcker???
> | >>>
> | >>> att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
> | >>>> vidta rimliga åtgärder för att allt
> | >>>
> | >>> alla
> | >>>
> | >>>> data tillhörande dig förstörs.
> | >>>>
> | >>>> DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt
> | >>>> med medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har
> före
> | >>>
> | >>> innan
> | >>>
> | >>>> detta
> | >>>> sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först
> låsas.
> | >>>>
> | >>>> 7. Förstörande av data
> | >>>> Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som
> epost
> | >>>> och kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta
> | >>>> sitt konto när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att genomföra
> detta inom rimlig tid.
> | >>>>
> | >>>
> | >>> vad är rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen vet
> | >>> vad som går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor,
> halvår???
> | >>>
> | >>>> 8. Force majeure
> | >>>> DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför föreningens
> | >>>> kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall,
> | >>>> lagändringar etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar
> | >>>> temporärt eller permanent.
> | >>>>
> | >>>>
> | >>>
> | >>>
> | >>
> | >
> | >
> 

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature