[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänsthttp://www.pts.se/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/#vem%5Far

/amel

> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Anne-Marie Eklund-Löwinder [mailto:anne-marie.eklund-
> lowinder@xxxxxx]
> Skickat: den 4 september 2013 12:52
> Till: Linus Nordberg; Sus Andersson
> Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [DFRI-listan] SV: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för
> användade av DFRI:s mailtjänst
> 
> * PGP Signed: 2013-09-04 at 12:51:46
> 
> Slutna (privata) nät, och nät som tillhandahålls för icke-kommersiellt
> bruk omfattas inte av anmälningsplikt.
> 
> /amel
> 
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: Linus Nordberg [mailto:linus@xxxxxxxxxxx]
> > Skickat: den 4 september 2013 12:39
> > Till: Sus Andersson
> > Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx
> > Ämne: Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av
> > DFRI:s mailtjänst
> >
> > Hej Sus!
> >
> > Glasklart är det inte men vi tror att DFRI inte är anmälningspliktiga
> > enligt LEK 2 kap. <https://lagen.nu/2003:389#K2>.
> >
> > Tror SJF och RSF att dom skulle vara anmälningspliktiga om dom drev
> en
> > mejltjänst för sina medlemmar?
> >
> >
> >
> > Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote Tue, 03 Sep 2013
> 13:53:47
> > +0200:
> >
> > | Det låter ju inte som att det är helt glasklart att en domstol
> > | kommer fram till samma slutsats som DFRI. Men jag antar att
> > | användarna ska känna trygghet i det som regleras i punkten om
> > | tillgänglighet -
> > börjar
> > | det osa katt stängs tjänsten och alla data raderas. Eller?
> > |
> > | frågan är om det är risk att dfris styrelse/admin kan ställas till
> > | ansvar för att ha förhindrat rättvisan eller nåt sånt. Har ni
> kollat
> > | med jurister?
> > |
> > | (anledningen till att jag är nyfiken är att jag är engagerad i
> > | frågor som rör journalisters skydd av källor - detta skulle kunna
> > | innebära åtminstone en dellösning för vissa. Frågan är om
> exempelvis
> > | Journalistförbudet eller Föreningen Grävande journalister skulle
> > | kunna öppna en motsvarande tjänst för medlemmar som idag är
> > hänvisade
> > | till exvis gmail (som ganska många redaktioner använder idag, tex
> > | Aftonbladet och Svenskan)).
> > |
> > | /s
> > |
> > | Emil Tullstedt skrev 2013-09-03 11:34:
> > | > Finns ett extra hinder, medlemmar måste godkänna stadgarna också
> > och
> > | > därmed syftet med föreningen. Det är _det_ som skiljer oss från
> > | > typ en ISP eller så där pengar är enda hindret.
> > | > --
> > | > Emil Tullstedt
> > | >
> > | >
> > | > 2013/9/3 Martin Millnert <martin@xxxxxxxxxxx>:
> > | >> On Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200, Sus Andersson wrote:
> > | >>> Det där låter ju alldeles fantastiskt! Men hur kommer DFRI
> undan
> > | >>> krav på att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte varit med
> > | >>> på möten begriper jag inte det, men det vore intressant att
> veta!
> > | >>
> > | >> En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt tillgänglig
> > | >> elektronisk kommunikationstjänst". Anser jag då.
> > | >>
> > | >> Men det är otestat vad domstolar säger om det där... Om det inte
> > | >> finns några direkta hinder för allmänheten att bli medlemmar
> > | >> annat än en liten medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara
> > | >> t.ex. en kostnad för tjänsten och därmed vore den allmänt
> > | >> tillgänglig, och därmed skulle LEK gälla inkl DLD (dvs. SMTP-
> logg i praktiken).
> > | >>
> > | >> mina två ören.
> > | >> /M
> > | >>
> > | >>
> > | >>> Några mest språkliga synpunkter nedan.
> > | >>>
> > | >>> /Sus Andersson
> > | >>>
> > | >>> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13:
> > | >>>>
> > | >>>> Hej listan!
> > | >>>> DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till medlemmar. Här är
> > | >>>> ett utkast på hur villkoren för att nyttja tjänsten skulle
> > | >>>> kunna se ut. Kom med feedback. :-)
> > | >>>>
> > | >>>> /andreas
> > | >>>>
> > | >>>> =============================
> > | >>>>
> > | >>>> Användarvillkor för nyttjande av Föreningen för digitala fri
> > | >>>> och rättigheters (DFRI) e-post-tjänst.
> > | >>>> Version 0.2
> > | >>>>
> > | >>>> 1. Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten.
> > | >>>> 2. Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på följande:
> > | >>>> •  Att hålla din autentiseringsinformation hemlig och inte
> dela
> > den med
> > | >>>> någon.
> > | >>>
> > | >>> Syftningen i denna och nedanstående punkter går tillbaka på
> > | >>> "medlem", dvs det ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt"
> > | >>>
> > | >>>> •  Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag
> > | >>>> •  Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost
> > | >>>> •  Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar-
> > adressen, t.ex.
> > | >>>> från domäner eller konton som inte är dina.
> > | >>>
> > | >>> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens"
> > | >>>
> > | >>>> •  Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail
> > där
> > | >>>> mottagaren inte gått med på att ta emot dessa.
> > | >>>> •  Att inte göra något som påverkar tjänstens tillgänglighet
> > eller
> > | >>>> integritet.
> > | >>>>
> > | >>>> Om tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en
> > | >>>> bedömning om huruvida ditt konto kommer att spärras, avslutas
> > | >>>> eller på annat sätt utföra skademinimering.
> > | >>>>
> > | >>>> 3. Äganderätt
> > | >>>> All information tillhörande ditt konto tillhör dig.
> > | >>>>
> > | >>>> 4. Rätt till privatliv
> > | >>>> DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa sig
> > | >>>> tillgång till
> > | >>>
> > | >>> finns inget som heter tillförskanska. möjligen tillskanska =
> > | >>> orättmätigt skaffa sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som
> > | >>> djävulens advokat och säga att om administratörerna har ett
> > | >>> rättmätigt skäl så kan de skaffa sig tillgång, dvs samma
> > | >>> konstruktion som exvis googl har för att på myndigheters
> > uppmaning gå i folks epostkonton.
> > | >>>
> > | >>> summan av kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått
> > | >>> andemeningen med mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela
> > som
> > | >>>
> > | >>> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att skaffa sig tillgång
> > till"
> > | >>>
> > | >>> medlemmens e-post konto, om detta inte sker på medlemmens
> > | >>>> initiativ. Om medlemmen inte kan styrka sin identitet kommer
> > DFRI
> > | >>>> inte kunna hjälpa medlemmen
> > | >>>>
> > | >>>> DFRI kommer heller inte att logga, trafiklagra eller på andra
> > | >>>> sätt vidta åtgärder som kan kränka medlemmens personliga
> > | >>>> integritet. DFRI:s administratörer har dock rätt att under
> > | >>>> begränsade tidsperioder använda felsökningsverktyg, t.ex.
> > | >>>> nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning av loggnivåer
> > | >>>> etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske systematiskt,
> > | >>>> och ej
> > heller användas för annat än sk. Header-trafik.
> > | >>>>
> > | >>>>
> > | >>>> 5. Tillgänglighet
> > | >>>> DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara
> > | >>>> tillgänglig dygnet runt, men förbehåller sig rätten att stänga
> > | >>>> ned
> > | >>>
> > | >>> "stänga ned" är en anglicism. "stänga" räcker på svenska
> > | >>>
> > | >>> eller stoppa
> > | >>>> tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan
> > garanteras.
> > | >>>>
> > | >>>> 6. Avslutat eller utgånget medlemskap Vid avslutat medlemskap
> > | >>>> kommer all information om ditt konto, inklusive allt
> > | >>>
> > | >>> alla
> > | >>>
> > | >>>> data och innehåll
> > | >>>
> > | >>> tårta på tårta? "data" kanske räcker???
> > | >>>
> > | >>> att förstöras. Detta innebär att DFRI kommer
> > | >>>> vidta rimliga åtgärder för att allt
> > | >>>
> > | >>> alla
> > | >>>
> > | >>>> data tillhörande dig förstörs.
> > | >>>>
> > | >>>> DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i kontakt
> > | >>>> med medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar som DFRI har
> > före
> > | >>>
> > | >>> innan
> > | >>>
> > | >>>> detta
> > | >>>> sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först
> > låsas.
> > | >>>>
> > | >>>> 7. Förstörande av data
> > | >>>> Medlemmen har rätt att begära att DFRI förstör data, så som
> > epost
> > | >>>> och kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta
> > | >>>> sitt konto när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att
> > | >>>> genomföra
> > detta inom rimlig tid.
> > | >>>>
> > | >>>
> > | >>> vad är rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen
> vet
> > | >>> vad som går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor,
> > halvår???
> > | >>>
> > | >>>> 8. Force majeure
> > | >>>> DFRI kan inte ta något ansvar för händelser utanför
> föreningens
> > | >>>> kontroll, så som driftstörningar, kommunikationsbortfall,
> > | >>>> lagändringar etc. Dessa kan medföra att tjänsten inte fungerar
> > | >>>> temporärt eller permanent.
> > | >>>>
> > | >>>>
> > | >>>
> > | >>>
> > | >>
> > | >
> > | >
> >
> 
> 
> * Anne-Marie Eklund-Lowinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx>
> * 0x42B1CF94

Attachment: PGP.sig
Description: PGP signature