[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s mailtjänst-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

För tydlighet skull ska jag poängtera att varken Journalistförbundet
eller föreningen grävande journalister tror något alls i denna fråga -
de vet inte ens att jag fått detta hugskott. Vilka är RSF? (testar man
rsf.se hamnar man på den för mig tills nu okända föreningen
Ringsekreterarföreningen. Helt fascinerad över att något sånt finns!)

Problemet är väl tolkningen av detta med "allmänt tillgängliga" och
"begränsad krets". I dfris fall är väl kretsen på ett sätt ganska
begränsad, men om vem som helst kan bli medlem för ett belopp som är
hyfsat överkomligt, så är ju frågan om det ändå inte är allmänt
tillgängligt. Eller?

När det gäller en organisation som exvis journalistförbundet finns ett
inträdeskrav - man måste vara yrkesverksam journalist och bevisa det -
som man kanske kan luta sig mot. Organisationen riktar sig inte till
allmänheten. Men med typ 18 000 medlemmar spridda över landet...? kan
det ändå anses att man "tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av
sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning"?? Jag är inte
jurist, och har inte gjort djupdykning i förarbetena, så jag söker svar!

SusAnne-Marie Eklund-Löwinder skrev 2013-09-04 12:53:
> http://www.pts.se/Bransch/Telefoni/Anmalningsplikt-operatorer/#vem%5Far
>
> /amel
> 
>> -----Ursprungligt meddelande----- Från: Anne-Marie
>> Eklund-Löwinder [mailto:anne-marie.eklund- lowinder@xxxxxx] 
>> Skickat: den 4 september 2013 12:52 Till: Linus Nordberg; Sus
>> Andersson Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx Ämne: [DFRI-listan] SV:
>> [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s
>> mailtjänst
>> 
>> * PGP Signed: 2013-09-04 at 12:51:46
>> 
>> Slutna (privata) nät, och nät som tillhandahålls för
>> icke-kommersiellt bruk omfattas inte av anmälningsplikt.
>> 
>> /amel
>> 
>>> -----Ursprungligt meddelande----- Från: Linus Nordberg
>>> [mailto:linus@xxxxxxxxxxx] Skickat: den 4 september 2013 12:39 
>>> Till: Sus Andersson Kopia: listan@xxxxxxxxxxxxx Ämne: Re:
>>> [DFRI-listan] Re: [DFRI-listan] vilkor för användade av DFRI:s
>>> mailtjänst
>>> 
>>> Hej Sus!
>>> 
>>> Glasklart är det inte men vi tror att DFRI inte är
>>> anmälningspliktiga enligt LEK 2 kap.
>>> <https://lagen.nu/2003:389#K2>.
>>> 
>>> Tror SJF och RSF att dom skulle vara anmälningspliktiga om dom
>>> drev
>> en
>>> mejltjänst för sina medlemmar?
>>> 
>>> 
>>> 
>>> Sus Andersson <sus.andersson@xxxxxxxx> wrote Tue, 03 Sep 2013
>> 13:53:47
>>> +0200:
>>> 
>>> | Det låter ju inte som att det är helt glasklart att en
>>> domstol | kommer fram till samma slutsats som DFRI. Men jag
>>> antar att | användarna ska känna trygghet i det som regleras i
>>> punkten om | tillgänglighet - börjar | det osa katt stängs
>>> tjänsten och alla data raderas. Eller? | | frågan är om det är
>>> risk att dfris styrelse/admin kan ställas till | ansvar för
>>> att ha förhindrat rättvisan eller nåt sånt. Har ni
>> kollat
>>> | med jurister? | | (anledningen till att jag är nyfiken är att
>>> jag är engagerad i | frågor som rör journalisters skydd av
>>> källor - detta skulle kunna | innebära åtminstone en dellösning
>>> för vissa. Frågan är om
>> exempelvis
>>> | Journalistförbudet eller Föreningen Grävande journalister
>>> skulle | kunna öppna en motsvarande tjänst för medlemmar som
>>> idag är hänvisade | till exvis gmail (som ganska många
>>> redaktioner använder idag, tex | Aftonbladet och Svenskan)). | 
>>> | /s | | Emil Tullstedt skrev 2013-09-03 11:34: | > Finns ett
>>> extra hinder, medlemmar måste godkänna stadgarna också och | >
>>> därmed syftet med föreningen. Det är _det_ som skiljer oss
>>> från | > typ en ISP eller så där pengar är enda hindret. | >
>>> -- | > Emil Tullstedt | > | > | > 2013/9/3 Martin Millnert
>>> <martin@xxxxxxxxxxx>: | >> On Tue, 2013-09-03 at 10:40 +0200,
>>> Sus Andersson wrote: | >>> Det där låter ju alldeles
>>> fantastiskt! Men hur kommer DFRI
>> undan
>>> | >>> krav på att lagra trafikuppgifter? Eftersom jag inte
>>> varit med | >>> på möten begriper jag inte det, men det vore
>>> intressant att
>> veta!
>>> | >> | >> En tjänst enbart för medlemmar är inte en "allmänt
>>> tillgänglig | >> elektronisk kommunikationstjänst". Anser jag
>>> då. | >> | >> Men det är otestat vad domstolar säger om det
>>> där... Om det inte | >> finns några direkta hinder för
>>> allmänheten att bli medlemmar | >> annat än en liten
>>> medlemskostnad, kan det eventuellt anses vara | >> t.ex. en
>>> kostnad för tjänsten och därmed vore den allmänt | >>
>>> tillgänglig, och därmed skulle LEK gälla inkl DLD (dvs. SMTP-
>> logg i praktiken).
>>> | >> | >> mina två ören. | >> /M | >> | >> | >>> Några mest
>>> språkliga synpunkter nedan. | >>> | >>> /Sus Andersson | >>> |
>>> >>> Andreas Jonsson skrev 2013-09-02 22:13: | >>>> | >>>> Hej
>>> listan! | >>>> DFRI tänkte börja tillhandahålla mail till
>>> medlemmar. Här är | >>>> ett utkast på hur villkoren för att
>>> nyttja tjänsten skulle | >>>> kunna se ut. Kom med feedback.
>>> :-) | >>>> | >>>> /andreas | >>>> | >>>>
>>> ============================= | >>>> | >>>> Användarvillkor för
>>> nyttjande av Föreningen för digitala fri | >>>> och
>>> rättigheters (DFRI) e-post-tjänst. | >>>> Version 0.2 | >>>> |
>>> >>>> 1. Endast DFRI:s medlemmar har rätt att nyttja tjänsten. 
>>> | >>>> 2. Medlem som väljer att nyttja tjänsten går med på
>>> följande: | >>>> •  Att hålla din autentiseringsinformation
>>> hemlig och inte
>> dela
>>> den med | >>>> någon. | >>> | >>> Syftningen i denna och
>>> nedanstående punkter går tillbaka på | >>> "medlem", dvs det
>>> ska vara "sin"/"sitt" och inte "din"/"ditt" | >>> | >>>> •
>>> Att inte använda ditt konto för att bryta mot svensk lag | >>>>
>>> •  Att inte använda tjänsten för att skicka skräppost | >>>> •
>>> Att inte använda tjänsten för att förfalska avsändar- adressen,
>>> t.ex. | >>>> från domäner eller konton som inte är dina. | >>> 
>>> | >>> här skulle jag ersätta dina med "medlemmens" | >>> | >>>>
>>> •  Att inte skicka nyhetsbrev eller andra typer av mass-mail 
>>> där | >>>> mottagaren inte gått med på att ta emot dessa. |
>>> >>>> •  Att inte göra något som påverkar tjänstens
>>> tillgänglighet eller | >>>> integritet. | >>>> | >>>> Om
>>> tjänsten missbrukas kommer DFRI:s administratörer göra en |
>>> >>>> bedömning om huruvida ditt konto kommer att spärras,
>>> avslutas | >>>> eller på annat sätt utföra skademinimering. |
>>> >>>> | >>>> 3. Äganderätt | >>>> All information tillhörande
>>> ditt konto tillhör dig. | >>>> | >>>> 4. Rätt till privatliv |
>>> >>>> DFRI:s administratörer har ingen rätt att tillförskansa
>>> sig | >>>> tillgång till | >>> | >>> finns inget som heter
>>> tillförskanska. möjligen tillskanska = | >>> orättmätigt skaffa
>>> sig. Men i så fall kan man ju läsa detta som | >>> djävulens
>>> advokat och säga att om administratörerna har ett | >>>
>>> rättmätigt skäl så kan de skaffa sig tillgång, dvs samma | >>>
>>> konstruktion som exvis googl har för att på myndigheters 
>>> uppmaning gå i folks epostkonton. | >>> | >>> summan av
>>> kardemumman: mitt förslag är, om jag förstått | >>>
>>> andemeningen med mejltjänsten rätt, att man formuerar det hela 
>>> som | >>> | >>> "DFRI:s administratörer har ingen rätt att
>>> skaffa sig tillgång till" | >>> | >>> medlemmens e-post konto,
>>> om detta inte sker på medlemmens | >>>> initiativ. Om medlemmen
>>> inte kan styrka sin identitet kommer DFRI | >>>> inte kunna
>>> hjälpa medlemmen | >>>> | >>>> DFRI kommer heller inte att
>>> logga, trafiklagra eller på andra | >>>> sätt vidta åtgärder
>>> som kan kränka medlemmens personliga | >>>> integritet. DFRI:s
>>> administratörer har dock rätt att under | >>>> begränsade
>>> tidsperioder använda felsökningsverktyg, t.ex. | >>>>
>>> nätverksanalysatorer, systemspårning, ökning av loggnivåer |
>>> >>>> etc., för felsökningsändamål. Detta får ej ske
>>> systematiskt, | >>>> och ej heller användas för annat än sk.
>>> Header-trafik. | >>>> | >>>> | >>>> 5. Tillgänglighet | >>>>
>>> DFRI kommer att göra sitt bästa för att tjänsten ska vara |
>>> >>>> tillgänglig dygnet runt, men förbehåller sig rätten att
>>> stänga | >>>> ned | >>> | >>> "stänga ned" är en anglicism.
>>> "stänga" räcker på svenska | >>> | >>> eller stoppa | >>>>
>>> tjänsten om bedömning görs att användarnas privatliv inte kan 
>>> garanteras. | >>>> | >>>> 6. Avslutat eller utgånget
>>> medlemskap Vid avslutat medlemskap | >>>> kommer all
>>> information om ditt konto, inklusive allt | >>> | >>> alla |
>>> >>> | >>>> data och innehåll | >>> | >>> tårta på tårta? "data"
>>> kanske räcker??? | >>> | >>> att förstöras. Detta innebär att
>>> DFRI kommer | >>>> vidta rimliga åtgärder för att allt | >>> |
>>> >>> alla | >>> | >>>> data tillhörande dig förstörs. | >>>> |
>>> >>>> DFRI kommer att vidta rimliga åtgärder för att komma i
>>> kontakt | >>>> med medlemmen, genom e-post och de kontaktvägar
>>> som DFRI har före | >>> | >>> innan | >>> | >>>> detta | >>>>
>>> sker. Om medlemmen inte förnyat medlemskap kommer kontot först 
>>> låsas. | >>>> | >>>> 7. Förstörande av data | >>>> Medlemmen
>>> har rätt att begära att DFRI förstör data, så som epost | >>>>
>>> och kontoinformation tillhörande medlemmen, och därmed avsluta 
>>> | >>>> sitt konto när helst medlemmen önskar. DFRI kommer att |
>>> >>>> genomföra detta inom rimlig tid. | >>>> | >>> | >>> vad är
>>> rimlig tid? borde man sätta en maxgräns, så medlemmen
>> vet
>>> | >>> vad som går att förvänta sig. pratar vi om dygn, veckor, 
>>> halvår??? | >>> | >>>> 8. Force majeure | >>>> DFRI kan inte
>>> ta något ansvar för händelser utanför
>> föreningens
>>> | >>>> kontroll, så som driftstörningar,
>>> kommunikationsbortfall, | >>>> lagändringar etc. Dessa kan
>>> medföra att tjänsten inte fungerar | >>>> temporärt eller
>>> permanent. | >>>> | >>>> | >>> | >>> | >> | > | >
>>> 
>> 
>> 
>> * Anne-Marie Eklund-Lowinder <anne-marie.eklund-lowinder@xxxxxx> 
>> * 0x42B1CF94
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.18 (Darwin)
Comment: GPGTools - http://gpgtools.org
Comment: Using GnuPG with undefined - http://www.enigmail.net/

iQEcBAEBAgAGBQJSJyKkAAoJEAKMSsupndKfR4gH/jPaetulRiExBTcuNafdACRb
OzOIl6yINxPwGJR+Od+U1WlV/hMVBU8CLmxS73NNUp8RkcL8r1dvLMEAb4Cwq62s
rcrhS8p7otT6NiDuqafl2Dv6b97MUmW7BmmjvfGfMFLA0dNcRIlI60OlwY9144kI
z0YpZatzrtQgVaGatxrcF7lPTHa8MIDH2qXGgVAbNzkoAbXe/DO/xK/vqMtZwAaX
R5CBij5/iWRGxb/zIfY7cNhKUKW0Xmxyhtgav1PKfWOrHXYbYgHFMgExgtxjIoWn
wLh0mU6gSpHR4YjQLFQqzkQUJ2bc4odWwmuezlTqrIxkxqyH7b6DRX3pECZNdfA=
=MO7a
-----END PGP SIGNATURE-----